Ordermanager | 47

Ik was sceptisch over Mindfulness, maar ik vind het nu waardevol. De ontspanning en het mediteren en de maandagavonden heb ik als positief ervaren.