Vijf redenen: informatie voor werkgevers

Steeds vaker bieden werkgevers aan hun werknemers de mogelijkheid om een mindfulness (Mindfulness Based Stress Reduction) training te doen, of er wordt in de eigen organisatie een training mindfulness georganiseerd.
De training mindfulness wordt dan in het kader van verzuimpreventie en duurzame inzetbaarheid betaald door de werkgever. Dit past bij goed werkgeverschap en bespaart bovendien verzuimkosten. Bovendien blijkt uit onderzoek dat  de medewerker met mindfulness zijn persoonlijke effectiviteit en functioneren te versterken

Echter, soms staat een werkgever niet open voor de vraag van een werknemer die een mindfulness training wil doen. Dit kan zijn omdat de werkgever bijvoorbeeld onvoldoende bekend is met de training of met het nut van deze training voor de werknemer én de organisatie. Soms heeft de werkgever niet voldoende zicht op het welbevinden van de medewerker en dat er al sprake is van klachten die kunnen leiden tot verzuim.

Daarom zijn hier 5 redenen waarom je als werkgever blij mag zijn met een medewerker die om een training mindfulness vraagt!

1. Een vroegtijdig signaal
Een groot deel van de mensen dat besluit een training met mindfulness te gaan doen, heeft enige stress klachten, maar functioneert ogenschijnlijk nog wel goed op het werk. Het werk niet meer los kunnen laten, blijven malen of piekeren, of vermindering van werk/levensplezier, zijn dan bijvoorbeeld aanleiding om de training te willen doen. Op de lange duur blijken deze (minder zichtbare) klachten zich vaak te ontwikkelen tot zwaardere klachten en verzuim.
Het vroegtijdig reageren op deze signalen scheelt een hoop ellende voor de werknemer én de werkgever. Als werkgever mag je jezelf dus in de handen knijpen met iemand die je dit signaal geeft vóórdat het zichtbaar wordt in het werk!

2. Stress niet serieus nemen leidt regelmatig tot langdurig verzuim
Juist het (tijdig) serieus nemen en voorkomen van stress-klachten is zo belangrijk, voor de werknemer, maar ook voor de werkgever. Hoe langer de medewerker zijn klachten negeert, en de klachten niet opgemerkt worden door de omgeving, hoe groter de kans wordt op langdurig verzuim.

Stress groeit op dit moment naar de grootste veroorzaker van (langdurig) verzuim, terwijl (of juist omdat) het vaak minder serieus genomen wordt dan fysieke aandoeningen.
Drie van de vier meest voorkomende oorzaken van langdurig verzuim hebben te maken met stress! Overspannenheid staat op de eerste plaats en spanningsklachten op de derde. Stress is bovendien een belangrijke factor bij het ontstaan van bepaalde vormen van depressie ( op nr. 4 in de top 4). (Bron: 365/ArboNed)
Het langdurig verzuim ten gevolge van psychische klachten duurt ook nog eens vaak langer dan verzuim met andere oorzaken.

3. Een MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction)-training help aantoonbaar stress gerelateerde klachten verminderen
De werking van de MBSR training bij stress-gerelateerde klachten is inmiddels door divers wetenschappelijk onderzoek onderbouwd (zie ook ‘onderzoek’). Daarmee is het een van de weinige aantoonbaar effectieve interventies bij overspannenheid en preventie (naast begeleiding gebaseerd op Cognitieve Gedragstherapie). Er wordt regelmatig over gepubliceerd in de diverse vakbladen. Het is inmiddels een regulier onderdeel van het nascholingsaanbod van huisartsen en veel huisartsen en bedrijfsartsen adviseren de training bij aan stress gerelateerde klachten.

4. Een verzuimdag kost al gauw zo’n € 200
Elke dag dat een medewerker verzuimt kost gemiddeld € 200,- per dag (bron: TNO; het bedrag bestaat uit loonkosten en vervangingskosten). En dan wordt niet eens de tijd en moeite die het zoeken van geschikte vervanging kost en de extra werkdruk die het oplevert voor de directe collega’s, meegerekend. Verzuim kan dus aardig in de papieren lopen.

5. Mindfulness kan terugval voorkomen
Een medewerker die het werk weer volledig hervat na verzuim door bijvoorbeeld overspannenheid, komt over het algemeen weer terug in zijn oude situatie. Een mindfulness training in de periode van terugkeer kan voorkomen dat de medewerker weer in zijn oude (ongezonde) patronen vervalt, blijkt uit onderzoek. De medewerker leert op een andere manier met lastige werksituaties en stress omgaan en eerder de eigen grenzen herkennen.

Tot slot
Een lab-medewerker krijgt een training in het veilig omgaan met gevaarlijke stoffen. Een verpleegkundige krijgt een cursus in het voorkomen van lichamelijke overbelasting. In deze lijn past dat een medewerker die vooral te maken heeft met psychische belasting (werkdruk, deadlines, verantwoordelijkheden) een training volgt waarin hij/zij leert daar gezond mee om te gaan.
Helaas echter blijken we als werkgevers gezond werken, zodra het over meer psychische factoren in het werk gaat, soms te zien als iets dat de medewerker maar zelf, privé, moet oplossen.

Bekijk ook

Maandag met Aandacht!

Maandag met Aandacht!

Onrust, hectiek en terughoudend zijn met sociale contacten. Het opnieuw inregelen van je...