Subsidie duurzame inzetbaarheid

De overheid biedt subsidie aan bedrijven en instellingen voor projecten rondom duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Mindfulness kan ingezet worden voor duurzame inzetbaarheid vanwege het positieve effect op stress. Hieronder meer over de subsidie voor duurzame inzetbaarheid.

Subsidie duurzame inzetbaarheid maximaal 50 procent

Een aanvrager kan de helft van de projectkosten gesubsidieerd krijgen, tot een bedrag van maximaal tienduizend euro, op voorwaarde dat deze zelf de andere helft van de projectkosten bijlegt.

Duurzaam inzetbaar

De definitie van de overheid voor duurzame inzetbaarheid is: Duurzaam inzetbaar zijn werknemers die nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk kunnen zijn.

Voorwaarden subsidie duurzame inzetbaarheid

De voorwaarden in de subsidieregeling zijn mede gewijzigd naar aanleiding van een evaluatieonderzoek uit het eerste tijdvak (tijdvak 2014). De criteria ten aanzien van het doel van een project zijn:

Een project heeft tot doel de bevordering van duurzame inzetbaarheid van werkenden door:

  • het verkrijgen van advies met een implementatieplan; of
  • het verkrijgen van begeleiding bij de implementatie van een advies, waaronder het in dialoog met de werkenden aanpassen van de organisatie van het werk.

Een project als bedoeld in het eerste lid is gericht op:

  • het bevorderen van gezond en veilig werken, waaronder een gezondere leefstijl, het terugdringen van werkstress en ongewenst gedrag in de werksfeer;
  • het bevorderen van een leercultuur voor werkenden, waaronder het erkennen van niet-bedrijfsspecifieke kennis en vaardigheden;
  • het stimuleren van interne mobiliteit van werkenden, het anticiperen op individuele ambities en ontwikkelmogelijkheden en het begeleiden van werknemers naar ondernemerschap; of
  • het bevorderen van een flexibele werkcultuur, waaronder het invoeren van flexibel arbeidstijdenmanagement.

Mindfulness en duurzame inzetbaarheid

Een van de thema’s waarbinnen het project moet vallen is: Het bevorderen van gezond en veilig werken, waaronder een gezondere leefstijl en het terugdringen van werkstress en ongewenst gedrag in de werksfeer. Uit veel wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de mindfulnesstraining stress, spanningen en piekeren vermindert en de ervaren levenskwaliteit verhoogt. Daarnaast heeft mindfulness raakvlakken met de thema’s van flexibiliteit en niet-bedrijfsspecifieke kwaliteiten. Hoe mindfulness breed gezien bijdraagt aan duurzame inzetbaarheid, beschrijven wij hier: duurzame inzetbaarheid met mindfulness verbeteren 

Aanvraagcriteria subsidie duurzame inzetbaarheid

Aan welke eisen moet uw project voldoen om voor subsidie in aanmerking te komen?

  • Uw project voldoet aan het omschreven doel uit de regeling.
  • Uw project richt zich op minimaal één van de 4 thema’s in de regeling. Uitsluitend advieskosten van een externe adviseur komen voor subsidie in aanmerking. Het subsidiabele uurtarief bedraagt maximaal €100,- (excl. btw) per uur.

Hoogte subsidie duurzame inzetbaarheid

Voor het thema Duurzame Inzetbaarheid is dit aanvraagtijdvak maximaal €13.000.000,- beschikbaar. De subsidie per project bedraagt maximaal 50% van de projectkosten. Per aanvrager is de maximale hoogte van de subsidie vastgelegd in de subsidieregeling en bedraagt €10.000,-.

Aanvraagperiode subsidie duurzame inzetbaarheid

Op  maandag 14 november 2016 om 9:00 uur gaat het nieuwe aanvraagtijdvak open. Tot en met vrijdag 25 november 2016, 17:00 uur is het mogelijk om een aanvraag in te dienen.

Meer over de subsidie duurzame inzetbaarheid

Organisaties kunnen een aanvraag indienen bij het Agentschap SZW. Op deze pagina van hun website is meer informatie beschikbaar.

Bekijk ook

Maandag met Aandacht!

Maandag met Aandacht!

Onrust, hectiek en terughoudend zijn met sociale contacten. Het opnieuw inregelen van je...