Stress in je lichaam

In mijn trainingen kom ik opvallend veel mensen tegen die niet weten hoe stress in hun lichaam werkt.
Ze herkennen de signalen niet en blijven maar door gaan. En dat is jammer, want als je weet hoe het werkt, herken je vroege stress makkelijker bij jezelf. Op dat moment kun je vaak nog met kleine veranderingen in je leefstijl het tij keren.

Stress-klachten worden ook niet zo gemakkelijk bij de koffie besproken. Op minder functioneren door stress rust een taboe, mensen schamen zich er vaak voor. Daardoor weten veel mensen niet wat ze overkomt en denken ze dat ze de enige zijn. Kennis hierover wordt nauwelijks gedeeld.

Pas als het echt mis is kom je bij de bedrijfsarts en de huisarts en ook daar ligt vaak geen focus op ‘stress-educatie’.
Vreemd eigenlijk, want deze kennis kan helpen om voortaan op eigen kracht signalen te herkennen en gezondere keuzes maken. Veel mensen vallen na herstel weer terug in oude patronen, zonder dat ze door hebben wat er ongezond aan is. Dan hebben ze vervolgens weer externe ondersteuning nodig.

Stress-educatie en lichaamsbewustzijn

Weten hoe stress in je lijf en geest werkt is voor een deel kennis (‘stress-educatie’) en voor een deel bewustzijn van het eigen lichaam. Beide aspecten hebben aandacht nodig om gezond met stress om te leren gaan. Maar over stress in het lijf hebben we het zelden en vaak zijn we juist gewend om ons lichaam grotendeels te negeren bij stress.

Mindfulness training
In een mindfulness training is daarom veel aandacht voor ‘Stress in je lijf’, zodat je op eigen kracht goed voor jezelf kunt zorgen. Er wordt uitgebreid stilgestaan bij de fysiologie van stress (dus hoe het precies in je lichaam werkt)
Maar
weten hoe stress werkt is één. Hoe stress voelt in jóuw lijf is een ander hoofdstuk.
Als je signalen van je lichaam en geest niet tijdig herkent, dan heb je nog vrij weinig aan de kennis over stress.
In een mindfulness* training train je o.a. het bewust zijn van je lichaam en leer je eerder signalen op te pikken daarvan. Door deze signalen te verbinden aan je verworven kennis van stress, kun je beter tijdig gezonde keuzes maken.

* Uit onderzoek blijkt dat mindfulness hiernaast ook invloed heeft op het verlagen van het algehele stressniveau en bovendien helpt versneld te herstellen. M.a.w. je schiet minder snel in de stress en hersteld sneller.

Ons stresssysteem
lijst van gangbare stressklachten

Bron:

 

 

Bekijk ook

Maandag met Aandacht!

Maandag met Aandacht!

Onrust, hectiek en terughoudend zijn met sociale contacten. Het opnieuw inregelen van je...