Privacy Reglement

Al meer dan 7 jaar verzorgen wij professionele mindfulness trainingen voor particulieren en bedrijven!

Onze mindfulness trainers zijn ervaren trainers, zijn post-hbo afgestudeerd als mindfulness trainer en erkend in de hoogste categorie door beroepsvereniging VMBN.

Onze werkwijze is praktisch, nuchter en evidence-based.

Bescherming persoonsgegevens volgens nieuwe privacy wetgeving

Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus. De bescherming van persoonlijke gegevens van deelnemers aan trainingen, klanten, onze abonnees op nieuwsbrieven en websitebezoekers gebeurt volgens de nieuwe privacy wetgeving.

Privacybescherming

Wij behandelen en beveiligen persoonlijke gegevens van deelnemers, abonnees, klanten en websitebezoekers met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. We gaan vertrouwelijk om met alle persoonsgegevens en verstrekken deze persoonsgegevens niet aan derden tenzij een wettelijk voorschrift dat vereist.

Persoonlijke informatie die in het kader van een training, opleiding of individuele begeleiding aan het Trainingsbureau voor Mindfulness wordt verstrekt, valt onder het beroepsgeheim van de trainer, coach, opleider en bureau assistent en wordt volgens de geldende standaarden van de Vereniging Mindfulness Based Trainers Nederland en Vlaanderen behandeld.

Het Trainingsbureau voor Mindfulness houdt zich in alle gevallen aan de privacy-eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet stellen.

Verwerking van persoonsgegevens

Het Trainingsbureau voor Mindfulness legt je persoonsgegevens vast ten behoeve van deelname aan trainingen, workshops of opleiding of ander materiaal om je te informeren over voor jou relevante activiteiten, producten en diensten van TvM en haar website. Als je inzage wilt hebben in jouw gegevens, ze wilt wijzigen of deze (deels) wilt laten verwijderen kun je dit als volgt doorgeven:

E-mail:
info@trainingsbureauvoormindfulness.nl

Ook vragen of klachten over ons privacybeleid en/of ons cookiebeleid kun je via bovenstaande contactgegevens aan ons melden.

Cookies

Het Trainingsbureau voor Mindfulness houdt gegevens bij van het bezoek op onze websites. Deze gegevens worden verzameld om anoniem, statistisch onderzoek te kunnen doen, met als doel het optimaliseren van onze website. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een website op een computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst.

Op elke in Nederland gevestigde of op Nederland gerichte website die bezoekersgedrag meet en daarover gegevens vastlegt, is cookiewetgeving van kracht. Het Trainingsbureau voor Mindfulness houdt zich met het cookiebeleid aan de huidige cookie wet- en regelgeving.

Onze website maakt gebruik van meerdere soorten cookies. We gebruiken cookies zowel om het webbezoek te monitoren, als om onze website beter te laten functioneren. Wij gebruiken deze data niet op individueel persoons- of computerniveau en kunnen deze daarom niet herleiden tot een bepaalde computer of bepaalde persoon.

Aanmeldingen en informatie aanvragen

Als je iets via een deelname- en/of betalingsformulier bestelt, verstuur je jouw bestelling, persoonsgegevens en bijvoorbeeld rekeningnummer via een beveiligde pagina, waardoor derden jouw gegevens niet kunnen inzien.

Wij bewaren een kopie van het ingevulde aanvraagformulier maximaal 5 jaar met het oog op de beantwoording van vragen en afwikkeling van eventuele klachten. Wil je niet dat wij jouw gegevens voor dit doel bewaren, geef dit dan aan ons door.

Slotbepalingen

Wijzigingen

Het Trainingsbureau voor Mindfulness behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring en/of het cookiebeleid. Controleer daarom regelmatig de privacyverklaring voor het meest actuele privacy- en cookiebeleid.

Inwerkingtreding

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 25 mei 2018