Mindfulness onderzoek

Mindfulness steeds meer onderzocht
Mindfulness lijkt een nieuwe hype, overal wordt er op dit moment van alles op dit vlak aangeboden. Dit komt mede doordat door wetenschappelijk onderzoek de laatste jaren de positieve werking van het officiële mindfulness-programma (MBSR) aangetoond is. Door nieuwe mogelijkheden van neurologisch onderzoek zijn daadwerkelijke veranderingen in het brein aangetoond bij deelnemers van deze trainingen en bij mensen die regelmatig mediteren. Dit maakt dat deze aanpak in de wetenschappelijke en medische wereld steeds meer als zeer waardevol wordt gezien en er veel over gepubliceerd wordt in (semi-) wetenschappelijke tijdschriften.

Mindfulness lijkt dus relatief nieuw, terwijl het eigenlijk een slimme combinatie is van ‘oude’ beproefde inzichten uit de psychologie met nieuwe inzichten in de moderne psychologie over de effecten van bepaalde vormen van (al eeuwenoude) meditatie.

Gezonde mensen
Volgens onderzoek verbetert bij gezonde mensen het functioneren en welzijn zowel in hun werk als daarbuiten door het doen van een mindfulness training.
Gezonde volwassenen ervaren na een mindfulness training:

  • vermindering in stress,
  • verbetering van de slaapkwaliteit,
  • verbetering van het geestelijk welzijn en
  • een vermindering van disfunctionele gedachten.

Op het vlak van cognitief functioneren blijkt dat mindfulness leidt tot verbetering van het richten van de aandacht en verbetering van de concentratie, verhoging van alertheid en cognitieve activiteit (taken, werkgeheugen). Door de training neemt verder empathie en zelfcompassie toe.

Mensen met stress of burnout
Bij mensen met stress en aan stress gerelateerde klachten blijkt de mindfulness training het stressniveau te verlagen, nemen piekeren en angst af en neemt het welbevinden toe.
Bij mensen met burn-nout symptomen, zoals vermoeidheid, slapeloosheid, spanning en negatieve stemmingen, blijken deze duidelijk af te nemen.

Ouders
Er is een veelheid aan specifieke doelgroepen onderzocht. Bijvoorbeeld ouders van kinderen met stoornissen blijken na het volgen van een mindfulness training minder opvoedingsstress te ervaren en blijken hun opvoedstijl te verbeteren.

Fysieke klachten
Tevens zijn er onderzoeken gedaan naar het effect op psychische klachten bij mensen met een fysieke aandoening, zoals bijvoorbeeld chronische pijn, kanker en hartproblemen. Hierbij werd een verbetering van het geestelijk welzijn en een afname van stress- en stemmingsklachten geconstateerd. Ook werd bij een deel van deze doelgroepen een verbetering van het fysiek welbevinden geconstateerd.

Bovenstaand is een samenvatting van het overzichtsartikel van Rachel van der Meulen & Rob Brandsma uit 2010. De beschreven studies zijn zowel uitgevoerd onder groepen mensen die aangemerkt kunnen worden als ‘gezond’, als in een therapeutische setting.

 

Bekijk ook

Maandag met Aandacht!

Maandag met Aandacht!

Onrust, hectiek en terughoudend zijn met sociale contacten. Het opnieuw inregelen van je...