Mindfulness in organisaties werkt! Minder stress, meer werkplezier.

De training mindfulness wordt steeds vaker in organisaties gegeven. Medewerkers leren bewust omgaan met werkdruk, stress, work-life balans en hun energie beter doseren. Bovendien blijkt uit onderzoek dat mindfulness trainingen het zelfbewustzijn en de persoonlijke effectiviteit van medewerkers versterkt. Dit maakt de training mindfulness voor organisaties extra aantrekkelijk!

Wat is mindfulness?

Mindfulness is een techniek om met meer aandacht te leven en werken, waardoor beter kan worden omgegaan met o.a. stress. In de VS, waar mindfulness al langer gemeengoed is, is 13 procent van de werkenden bezig met mindfulness training en beoefening. In Nederland is de laatste 5 jaar een groeiende interesse in trainingen mindfulness in organisaties. Internationale organisaties zoals Google, LinkedIn, Philips en KLM en veel andere bekende en minder bekende organisaties zetten mindfulness in om het functioneren en de gezondheid van medewerkers te versterken. Wij geven ook trainingen mindfulness in non-profit organisaties, zoals de zorg en het onderwijs.

Wetenschappelijk onderzoek naar mindfulness in organisaties

Op dit moment is mindfulness de meest onderzochte geestelijke wetenschap. Er zijn nu al meer dan vierduizend wetenschappelijke publicaties over de effecten van mindfulness in organisaties. De resultaten laten de volgende uitkomsten zien:

  • Mindfulness reduceert stress en maakt stressbestendiger, zoals al langer duidelijk is. Medewerkers in organisaties kunnen beter omgaan met de spanning van bijvoorbeeld deadlines en complexe situaties in het werk.
  • Daarnaast blijkt uit onderzoek onder werkenden dat mindfulness training de persoonlijke effectiviteit en het functioneren van professionals versterkt.
  • Tot slot blijkt uit neurologisch onderzoek dat mindfulness delen van het brein versterkt die belangrijk zijn voor op hoog niveau kunnen functioneren, zoals probleem oplossen, creativiteit, prioriteiten stellen en flexibiliteit.

Mindfulness maakt werknemers stressbestendiger

Onze geest dwaalt grofweg de helft van onze wakkere uren af. Terwijl we aan het werk zijn is een deel van onze aandacht ook met iets anders bezig; een probleem thuis, een gesprek dat net is gevoerd, een whatsapp bericht. Dit kost energie, verslapt de aandacht en zorgt voor spanning. In een training mindfulness trainen medewerkers de aandacht. Daardoor krijgen zij meer concentratie en focus en hebben werkdruk en andere afleidingen minder vat op hen. Ook leren zij beter met hun energie omgaan en leren ze balans te houden tussen inspanning en ontspanning. Stress is pas een probleem als er niet voldoende stressherstel is. Medewerkers die steeds voldoende herstellen van stress blijven vitaler, scherper en positiever. Medewerkers die weten waarvan zij energie krijgen en wat hen veel energie kost, kunnen daarop anticiperen en het beïnvloeden.

Het brein van deelnemers verandert

Met neurologisch onderzoek krijgen we steeds meer inzicht in de effecten van mindfulness-beoefening op stress en het brein:

  • Het angstcentrum (amygdala), wat een grote rol speelt bij stress, verkleint. Dit zorgt dat deelnemers minder gevoelig worden voor stressfactoren. Ze schieten minder snel in de stress.
  • Het onderzoek toont ook dat de prefrontale cortex juist zichtbaar toeneemt. De prefrontale cortex is verantwoordelijk voor onze verstandelijke vermogens en emotieregulatie. Het zorgt onder andere voor relativering, probleem oplossing, creativiteit, en flexibiliteit, oftewel het versterkt je mentale veerkracht. Ook remt het de activiteit van de cingulate cortex, een hersengebied dat betrokken is bij piekeren.
  • De hippocampus wordt ook sterker. Dit is het deel dat het cortisolgehalte (stresshormoon) meet en zorgt dat ‘herstelhormonen’ het niveau weer verlagen. De hippocampus is ook belangrijk voor leren, onthouden en navigeren. Een sterkere hippocampus (door mindfulness) zorgt dat je op deze gebieden beter functioneert en dat je steeds goed herstelt van stress.

Mindfulness versterkt zelfbewustzijn en persoonlijke effectiviteit

Mensen zijn veelal geneigd om te reageren op situaties (stimulus) vanuit patronen. Zeker als er sprake is van stress of onprettige situaties reageren mensen vaak primair. Door mindfulness beoefening worden medewerkers zelfbewuster, ze zien beter wat er met hen gebeurt. Ze zijn zich bewust van hun gedachten, gevoelens, valkuilen en patronen daarin en hun neigingen. Dit helpt om niet automatisch te reageren, maar bewust en verstandig. Zo versterkt mindfulness het functioneren in het werk. Een medewerker kan er bijvoorbeeld dan voor kiezen om wel een korte pauze te nemen, ook al nadert de deadline, zodat hij met kalmte zijn werk kan blijven doen.

Training mindfulness in organisaties op maat

De klassieke mindfulness training, ook wel het Mindfulness Based Stress Reduction program genoemd, bestaat uit 8 bijeenkomsten van 2,5 uur en volgt een vast programma. Deze training mindfulness geven wij in Utrecht aan open groepen. Geregeld komen deelnemers op advies van hun werkgever, die dan ook de training vergoed.  Daarnaast geven wij landelijk de training mindfulness in organisaties, meestal zijn dit trainingen op maat. Naast stressvermindering, verzuimpreventie en management development is het vergroten van persoonlijke effectiviteit, veerkracht en duurzame inzetbaarheid het doel. Al onze trainers zijn erkend in de hoogste categorie van de beroepsvereniging VMBN

Inhoud van de training mindfulness in organisaties

De trainingen bestaan uit mindfulness oefeningen, meditaties die het brein versterken en de aandacht trainen, (zelf-)inzichtsopdrachten, reflectie en psycho-educatie over gedachten, emoties, gedrag, communicatie en stress. Daarnaast oefenen medewerkers thuis. Uit onderzoek blijkt dat ook trainingen die een kortere periode beslaan en minder huiswerk meegeven positieve effecten hebben op de medewerkers. Echter, hoe meer er geoefend wordt, hoe groter het effect!

Bekijk ook

Maandag met Aandacht!

Maandag met Aandacht!

Onrust, hectiek en terughoudend zijn met sociale contacten. Het opnieuw inregelen van je...