Klachtenprocedure Trainingsbureau voor Mindfulness

Al meer dan 5 jaar verzorgen wij professionele mindfulness trainingen voor particulieren en bedrijven!

Onze mindfulness trainers zijn ervaren trainers, zijn post-hbo afgestudeerd als mindfulness trainer en erkend in de hoogste categorie door beroepsvereniging VMBN.

Onze werkwijze is praktisch, nuchter en evidence-based.

Bent u ontevreden of wilt u een klacht indienen?

Wij werken continu aan onze kwaliteit en vinden het zeer belangrijk dat u tevreden bent over de dienstverlening van het Trainingsbureau voor Mindfulness. Indien u een klacht heeft kunt u ons dit telefonisch of per e-mail laten weten. Door deze melding stelt u ons in staat onze dienstverlening verder te verbeteren. Trainingsbureau voor Mindfulness streeft naar een goede klachtenafhandeling en zal alles in het werk stellen om tot een geschikte oplossing te komen.

Hieronder staat onze klachtenprocedure beschreven.
Hier kunt u rechtstreeks naar ons klachtenformulier.

Klachtenprocedure

  1. Er wordt geprobeerd zoveel mogelijk directe oplossingen te vinden. Klachten en/of opmerkingen worden door de trainer/coach zoveel mogelijk direct en persoonlijk verwerkt. Mocht dit niet naar wens verlopen, of neemt u liever contact op met de organisatie, dan kunt u de klacht indienen bij het Trainingsbureau voor Mindfulness.
  2. Is uw probleem met een gesprek niet verholpen of leent de klacht zich volgens u niet voor een gesprek, dan kunt u de klacht formeel schriftelijk indienen. Dit kan via het formulier dat u hier vindt; het ingevulde formulier kunt u verzenden en wordt dan ontvangen door Marolien den Ouden en Lisette Wevers, eigenaren van het Trainingsbureau voor Mindfulness.
  3. U krijgt binnen drie dagen bevestiging van ontvangst van de klacht.
  4. Klachten worden vertrouwelijk behandeld en binnen twee weken na ontvangst behandeld. In de meeste gevallen zal de trainer/coach binnen enkele dagen contact met u opnemen om te overleggen over de verdere stappen.
  5. Mocht de afhandeling van een klacht langer duren dan twee weken, dan wordt u hiervan binnen deze twee weken op de hoogte gesteld. Tevens wordt aangeven wat de reden van de vertraging is en de verwachte termijn waarbinnen de klacht afgehandeld zal worden.
  6. Klachten of opmerkingen de wijze van afhandeling worden door ons geregistreerd en minimaal 2 jaar bewaard.
  7. Alle mindfulness trainers van Trainingsbureau voor Mindfulness zijn aangesloten bij VMBN. Mocht het Trainingsbureau voor Mindfulness uw klacht niet naar behoren oplossen, of bent u niet tevreden met de uitkomst, dan kunt u uw klachten wenden tot: Klachtenregeling van de klachtencommissie van de VMBN betreffende het zorgaanbod MBSR/MBCT t.b.v. cliënten.