Forien van den Belt

‘Inzicht krijgen in jezelf en daardoor meer grip ervaren, dat geeft rust, richting en innerlijke kracht’.