Mindfulness oefeningen voor op vakantie

De zomervakantie is het ideale moment om mindfulness te beoefenen. In een vreemde omgeving ben je al meer in het moment. Bovendien geniet je extra van je vakantie als je deze bewuster beleeft. Drie mindfulness oefeningen.

Mindfulness oefening 1: mindful wandelen

De mooie omgeving waar je vakantie viert nog bewuster ervaren, daarvoor kun je deze mindfulness oefeningen gebruiken. Terwijl je aan het wandelen bent, kun je je aandacht steeds gedurende 5 minuten op de gewaarwordingen van één van de zintuigen focussen. Je gaat ze zo één voor één af.

 • Eerst wandel je ongeveer 5 minuten met volledige aandacht voor alles wat via je oren naar binnen komt,
 • vervolgens heb je volledige aandacht voor geuren,
 • daarna voor alles wat via de ogen binnenkomt en
 • tot slot voor alles wat je via de huid gewaar wordt.

Tips:

 • Misschien merk je gedachten, interpretaties en neigingen bij jezelf op, oordelen (mooi/niet mooi), afkeer en verlangen. Wellicht kun je opmerken hoe snel deze gedachten, neigingen en interpretaties worden gevormd.
 • Is je aandacht afgedwaald, merk dit rustig op en breng de aandacht weer terug bij het zintuig dat aan bod is (met mildheid!). Je kunt hier ook eventueel letterlijk even bij stil staan.
 • 5 minuten is slechts een suggestie, het is niet nodig om steeds op de klok te kijken. Een kortere of langere meditatie is ook prima.
 • Je kunt je ook beperken tot één zintuig of juist alleen de laatste stap (volledig gewaar zijn).
 • Fietsend, hardlopend, maar ook zittend in een (strand)stoel is deze oefening mogelijk.

Mindfulness oefening 2: mindful eten

Op vakantie eet je vanzelf  meer mindful. Het eten is anders dan thuis en je proeft het daardoor bewuster. Toch is de aandacht na de eerste hap vaak al snel vervlogen. Kijk eens of je in stilte kunt eten met alleen aandacht voor het eten. Aandacht voor wat je in je mond stopt, waarbij je alle zintuigen gebruikt. Wat zie je, welke textuur heeft de hap eten in de mond, welke temperatuur, welke smaken. Hoe voelt het kauwen, het slikken. Vergelijk de ervaring van deze mindfulness oefeningen eens met hoe je normaal eet.

Tip:

Nodig je tafelgenoten eens uit om samen de eerste 5 minuten in stilte te eten. Leuk ook om met kinderen te doen en ze naderhand te laten vertellen wat opviel.

Mindfulness oefening 3: vakantielogboek

Door bewust stil te staan bij ervaringen word je opmerkzamer. Tijdens de vakantie is dit helemaal fijn, het helpt je extra genieten. Je kunt ervoor kiezen om elke dag op een vast moment even terug te kijken op de dag en een prettige ervaring te noteren in een logboek. Dit kun je ook samen doen met je reisgenoten. Kinderen vinden dit ook erg leuk om te doen: wat was hun favoriete moment vandaag?

Tip
Probeer ook eens om tijdens een prettig moment je (extra) bewust te zijn van het moment. Door er (letterlijk) stil bij te staan en je gedachten, gevoelens en wat je in je lichaam voelt op te merken.

Fijne vakantie!

Duurzame inzetbaarheid verbeteren met mindfulness

Een gezonde en stimulerende werkomgeving draagt bij aan duurzame inzetbaarheid van medewerkers; aan hun gezondheid en hun voortdurende ontwikkeling. Maar naast de werkomgeving zijn er meer persoonlijke aspecten van invloed op duurzame inzetbaarheid. Denk bijvoorbeeld aan het lerend vermogen en het reflectievermogen van medewerkers. En aan de mate waarin zij gezond om kunnen gaan met stress. Mindfulness kan deze aspecten versterken.

Duurzame inzetbaarheid krijgt veel aandacht

Duurzame inzetbaarheid staat op dit moment sterk in de belangstelling. In het onderwijs is het bijvoorbeeld opgenomen als onderwerp in de cao. In de zorg zijn sinds kort jaarlijkse vitaliteitsgesprekken verplicht. Ook de overheid vestigt er extra aandacht op met programma’s als ‘Op weg naar duurzame inzetbaarheid’ en ‘De week van de werkstress’. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kondigde in december 2014 al aan dat ‘de komende 4 jaar expliciet aandacht zal worden besteed aan de mentale weerbaarheid van de werkende mens’. En dit is niet voor niets. Mensen werken langer door en stress is een groot probleem voor duurzame inzetbaarheid. Stress zorgt voor verzuim en kan ook op lange termijn het brein verzwakken en zo het functioneren van medewerkers verslechteren. Het is voor alle betrokkenen van groot belang dat werknemers lang goed en gezond blijven functioneren en bovendien gemotiveerd blijven. Daarnaast is er veel aandacht voor duurzame inzetbaarheid omdat de maatschappij en werk snel veranderen. Het vraagt meer van medewerkers om geschikt voor werk te blijven.

Definitie duurzame inzetbaarheid

Duurzaam inzetbaar betekent dat medewerkers gedurende hun arbeidsleven in staat zijn om in huidig en toekomstig werk met behoud van gezondheid en welzijn te (blijven) functioneren. Dit impliceert een werkcontext die hieraan bijdraagt. Maar het vraagt ook een attitude, motivatie en het vermogen van werkenden om deze mogelijkheden te benutten. Hierin komen twee kanten naar voren die invloed hebben op de duurzame inzetbaarheid: zowel de werkomgeving (werkcontext) als de manier waarop de medewerker zich verhoudt tot deze werkomgeving (persoonlijke kenmerken) . Als er verbetering is aan beide kanten, kan dit zorgen dat werknemers lichamelijk en mentaal gezond blijven, blijven leren en zich professioneel blijven ontwikkelen. Zo kan er bijvoorbeeld gewerkt worden aan de werkdruk in een organisatie (werkcontext) én tegelijkertijd aan een gezonde omgang met stress van medewerkers (persoonlijke kenmerken).

Persoonlijke eigenschappen en omstandigheden hebben veel invloed op duurzame inzetbaarheid.

Onze visie op duurzame inzetbaarheid

De overheid spreekt over duurzame inzetbaarheid vooral in het kader van werkstress veroorzaakt door de omgeving van de werknemer. Hierbij worden oorzaken genoemd als hoge werkdruk, pesten en agressie op het werk, (seksuele) intimidatie en discriminatie. De nadruk ligt daarbij op de invloed die de werkomgeving heeft op de (mentale) gezondheid van de medewerker. De persoonlijke omstandigheden én eigenschappen van werknemers worden vaak als privé beschouwd, terwijl deze ook veel invloed op duurzame inzetbaarheid hebben. Persoonlijke eigenschappen bepalen mede hoe een werknemer met werkdruk en tegenslagen omgaat en zich blijft ontwikkelen in zijn werk. En ook privé-omstandigheden kunnen grote invloed hebben. Je kunt als organisatie medewerkers stimuleren om zich te blijven ontwikkelen, bijvoorbeeld met opleidingen, maar een medewerker moet ook de geestelijke ruimte en voldoende lerend vermogen hebben om er goed gebruik van te maken. En wat te denken van de invloed van een ziek gezinslid op duurzame inzetbaarheid. Deze factoren als een privé-kwestie beschouwen is op z’n minst kostbaar. Een organisatie kan die omstandigheden niet veranderen, maar bijvoorbeeld wel de werkdruk verlagen (ingreep in context), en een werknemer gezond om leren gaan met stress en zijn grenzen beter leren bewaken (persoonlijke aspecten). Verzuim door psychische klachten kost jaarlijks 1,8 miljard euro aan loondoorbetaling tijdens ziekte. Dit artikel gaat verder in op de persoonlijke aspecten van duurzame inzetbaarheid en wat mindfulness kan bijdragen aan het versterken daarvan.

Verzuim door stress is een groot probleem

Te veel en langdurige stress kan de gezondheid van medewerkers ondermijnen en tot verzuim leiden, bijvoorbeeld door overspannenheid en burn-out. Uiteindelijk kan het zelfs tot arbeidsongeschiktheid leiden. Een paar cijfers:

 • Op dit moment wordt ongeveer een kwart van al het verzuim gemiddeld over alle beroepsgroepen rechtstreeks veroorzaakt door stress. 5 jaar geleden was dit nog 15 procent (Bron: Nederlands Centrum voor Beroepsziekten.
 • Stress groeit op dit moment naar de grootste veroorzaker van (langdurig) verzuim (Bron: 365/ArboNed). En dit type langdurig verzuim duurt ook nog eens vaak langer dan verzuim met andere oorzaken.
 • In 2011 kampte 14 procent van de werknemers met een burn-out (langer dan zes maanden verzuim door overspanning), in 2007 was dat nog 11 procent.
 • Van alle 15- tot 25-jarigen had in 2011 één op de tien te maken met burn-out klachten. Bij de 25-plussers ging het om bijna één op de zes werknemers (bron NEA, TNO, CBS).
 • En langdurig verzuim door overspannenheid is onder 55+ers bijna twee keer zo hoog als bij 30ers.

Mannen blijken vaker burn-out klachten te hebben dan vrouwen. Het verzuim door stress neemt gemiddeld ook toe naarmate de werknemer ouder wordt en wordt dan ook langduriger.

De impact van stress op duurzame inzetbaarheid is groot: naast verzuim veroorzaakt stress slechter functioneren.

Stress verzwakt het brein, de gezondheid en het functioneren van medewerkers

De impact van stress op de duurzame inzetbaarheid van werknemers is veel groter dan vaak wordt gedacht. Stress heeft een nadelige invloed op het brein, wat de employability van medewerkers verslechtert. Ons brein is plastisch en verandert door ervaringen. Door stress gaat het brein slechter functioneren, de prefrontale cortex (het verstandelijk vermogen) en de hippocampus (stressherstel, geheugen, leervermogen) worden zwakker. De Amygdala, ook wel het angstcentrum genoemd, wordt juist actiever en verhoogt sneller de stresshormonen in het lichaam. Gevolgen van deze veranderingen in het brein zijn bijvoorbeeld het sneller in de stress schieten en daarvan minder snel herstellen. Daarnaast verslechtert de mentale fitheid (leervermogen, problemen oplossen, creativiteit, concentratie, communicatie, empathie, flexibiliteit) en zelfreflectie. Stress verhoogt dus niet alleen de kans op verzuim, maar heeft ook een nadelige invloed op het functioneren van medewerkers. Stress is ook slecht voor de lichamelijke gezondheid van mensen. Het immuunsysteem werkt door stresshormonen slechter, evenals de spijsvertering en de opname van gezonde voedingsstoffen. Daarnaast stijgt de bloeddruk. Doordat mindfulness de lichaamsbewustheid vergroot, voelen mensen beter hoe het met hen gaat en wat ze nodig hebben. Dit kan ervoor zorgen dat ze hun lifestyle aanpassen om gezonder te leven en beter hun werk-privé balans bewaken.

De relatie mindfulness – duurzame inzetbaarheid

Wetenschappelijk onderzoek toont dat mindfulness het brein versterkt en het negatieve effect van stress op het brein vermindert. Het kan zelfs helpen om een buffer tegen stress te ontwikkelen. Mindfulness meditaties versterken de prefrontale cortex en hippocampus en verkleinen de amygdala. Deze veranderingen betekenen een sterker stresssysteem, waardoor mensen minder snel in de stress schieten (stressbestendiger worden) en sneller herstellen van stress. Ook heeft het positieve gevolgen voor de emotionele en mentale fitheid. Het zorgt er bijvoorbeeld voor dat in spannende situaties er meer geestelijke ruimte is om flexibel te reageren en creatievere oplossingen te bedenken. Een sterkere prefrontale cortex betekent beter functioneren (creativiteit, zelfreflectie, overzicht houden, flexibiliteit) en een sterkere amygdala betekent een beter geheugen en lerend vermogen.
De veranderingen in het brein door mindfulness zijn op hersenscans zichtbaar. Lees meer over de invloed van mindfulness op het brein.

De economische schade van slaapproblemen is 3 tot 4,5 miljard per jaar. Oorzaak is vaak stress.

Duurzaam inzetbaarheid vergroten door slaapproblemen aan te pakken met mindfulness

Volgens Jan Machek, verzuimexpert en psycholoog bij 365 (voorheen Arboned), wordt de economische schade van slaapproblemen in Nederland geschat op 3 tot 4,5 miljard euro per jaar. Slechte slapers hebben een verminderde weerstand, wat hen vatbaarder maakt voor allerlei (chronische) ziekten. Zo hebben mensen die minder dan zes uur per nacht slapen een verdubbelde kans op een hartaanval of beroerte, aldus recent onderzoek van de University of Chicago. En dat niet alleen, ze functioneren ook slechter. Mensen met een slaaptekort presteren minder, blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Groningen. Wie kampt met een slaaptekort raakt sneller geïrriteerd, onthoudt minder goed, reageert langzamer en maakt meer fouten. Je wordt vaak ook star in je denken, wat ook zorgt voor minder creativiteit.
In de meeste gevallen worden slaapproblemen veroorzaakt door stress, spanning en gebeurtenissen van overdag. Overbelasting overdag uit zich ’s nachts doordat het stresssysteem niet tot rust komt. Dat mindfulness de nachtrust verbetert, is logisch aangezien mindfulness het stresssysteem versterkt. Wetenschappelijk onderzoek ondersteunt dit gunstige effect. Slapeloosheid verminderen met mindfulness zorgt dus voor het verbeteren van het functioneren en de inzetbaarheid van de medewerker. Meer over beter slapen met mindfulness.

Reflectievermogen en flexibiliteit belangrijk voor duurzame inzetbaarheid

In een mindfulness training, traint de deelnemer opmerkzaam te zijn van wat er is in het hier en nu. Zo traint een deelnemer ook het bewustzijn van eigen gedachten, gevoelens en lichamelijke reacties. Deelnemers leren zo eigen patronen, oordelen en mentale modellen en neigingen herkennen. Door meer zicht te krijgen op eigen gedachten en gevoelens, krijgen zij ook steeds meer zicht op hoe dit het eigen handelen beïnvloedt, oftewel het versterkt het reflectievermogen.
Door deze versterking van de zelfreflectie reageren mensen minder automatisch op situaties. Er is ruimte tussen de situatie en de reactie; een moment waarin besloten kan worden hoe er wijs mee om gegaan kan worden. Zo kunnen medewerkers hun gedrag steeds weer bijsturen, ook in een samenwerking. Mindfulness traint ook, zoals ze dat noemen, een ‘open-mind: open kijken naar wat er is en oordelen kunnen laten voor wat ze zijn. Dit draagt bij aan het openstaan voor anderen, aan flexibiliteit en het blijven leren van nieuwe situaties in het werk. Zeker in een tijd waarin verandering snel gaat is dit belangrijk.

Meer motivatie en werkplezier

Door een mindfulness training kan het werkplezier van medewerkers groter worden. Naast aandacht voor het gezond omgaan met lastige kanten van je werk, wordt ook de aandacht voor positieve zaken verstrekt. Mensen leren welke dingen hen energie geven en zijn vaker bewust van plezierige momenten. Zo kunnen ze daar meer energie uit halen. Bovendien hebben vervelende momenten en negatieve gevoelens minder vat op mensen die mindfulness beoefenen. De balans slaat eerder door naar werkplezier. En meer werkplezier zorgt voor meer motivatie. Fijn voor de medewerker, en ook voor de werkgever, die daarmee een beter functionerende medewerker in huis heeft.

Met een maatwerk training mindfulness voor bedrijven en organisaties kan het stresssysteem en de mentale fitheid van medewerkers versterkt worden. Ze krijgen inzichten en een aanpak aangereikt om langer gezond, flexibel en lerend te blijven, en goed te blijven functioneren.

Oriënteren op de mogelijkheden voor de eigen organisatie? Kom dan naar de workshop Duurzame inzetbaarheid en verzuimpreventie met mindfulness.

Vijf redenen: informatie voor werkgevers

Steeds vaker bieden werkgevers aan hun werknemers de mogelijkheid om een mindfulness (Mindfulness Based Stress Reduction) training te doen, of er wordt in de eigen organisatie een training mindfulness georganiseerd.
De training mindfulness wordt dan in het kader van verzuimpreventie en duurzame inzetbaarheid betaald door de werkgever. Dit past bij goed werkgeverschap en bespaart bovendien verzuimkosten. Bovendien blijkt uit onderzoek dat  de medewerker met mindfulness zijn persoonlijke effectiviteit en functioneren te versterken

Echter, soms staat een werkgever niet open voor de vraag van een werknemer die een mindfulness training wil doen. Dit kan zijn omdat de werkgever bijvoorbeeld onvoldoende bekend is met de training of met het nut van deze training voor de werknemer én de organisatie. Soms heeft de werkgever niet voldoende zicht op het welbevinden van de medewerker en dat er al sprake is van klachten die kunnen leiden tot verzuim.

Daarom zijn hier 5 redenen waarom je als werkgever blij mag zijn met een medewerker die om een training mindfulness vraagt!

1. Een vroegtijdig signaal
Een groot deel van de mensen dat besluit een training met mindfulness te gaan doen, heeft enige stress klachten, maar functioneert ogenschijnlijk nog wel goed op het werk. Het werk niet meer los kunnen laten, blijven malen of piekeren, of vermindering van werk/levensplezier, zijn dan bijvoorbeeld aanleiding om de training te willen doen. Op de lange duur blijken deze (minder zichtbare) klachten zich vaak te ontwikkelen tot zwaardere klachten en verzuim.
Het vroegtijdig reageren op deze signalen scheelt een hoop ellende voor de werknemer én de werkgever. Als werkgever mag je jezelf dus in de handen knijpen met iemand die je dit signaal geeft vóórdat het zichtbaar wordt in het werk!

2. Stress niet serieus nemen leidt regelmatig tot langdurig verzuim
Juist het (tijdig) serieus nemen en voorkomen van stress-klachten is zo belangrijk, voor de werknemer, maar ook voor de werkgever. Hoe langer de medewerker zijn klachten negeert, en de klachten niet opgemerkt worden door de omgeving, hoe groter de kans wordt op langdurig verzuim.

Stress groeit op dit moment naar de grootste veroorzaker van (langdurig) verzuim, terwijl (of juist omdat) het vaak minder serieus genomen wordt dan fysieke aandoeningen.
Drie van de vier meest voorkomende oorzaken van langdurig verzuim hebben te maken met stress! Overspannenheid staat op de eerste plaats en spanningsklachten op de derde. Stress is bovendien een belangrijke factor bij het ontstaan van bepaalde vormen van depressie ( op nr. 4 in de top 4). (Bron: 365/ArboNed)
Het langdurig verzuim ten gevolge van psychische klachten duurt ook nog eens vaak langer dan verzuim met andere oorzaken.

3. Een MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction)-training help aantoonbaar stress gerelateerde klachten verminderen
De werking van de MBSR training bij stress-gerelateerde klachten is inmiddels door divers wetenschappelijk onderzoek onderbouwd (zie ook ‘onderzoek’). Daarmee is het een van de weinige aantoonbaar effectieve interventies bij overspannenheid en preventie (naast begeleiding gebaseerd op Cognitieve Gedragstherapie). Er wordt regelmatig over gepubliceerd in de diverse vakbladen. Het is inmiddels een regulier onderdeel van het nascholingsaanbod van huisartsen en veel huisartsen en bedrijfsartsen adviseren de training bij aan stress gerelateerde klachten.

4. Een verzuimdag kost al gauw zo’n € 200
Elke dag dat een medewerker verzuimt kost gemiddeld € 200,- per dag (bron: TNO; het bedrag bestaat uit loonkosten en vervangingskosten). En dan wordt niet eens de tijd en moeite die het zoeken van geschikte vervanging kost en de extra werkdruk die het oplevert voor de directe collega’s, meegerekend. Verzuim kan dus aardig in de papieren lopen.

5. Mindfulness kan terugval voorkomen
Een medewerker die het werk weer volledig hervat na verzuim door bijvoorbeeld overspannenheid, komt over het algemeen weer terug in zijn oude situatie. Een mindfulness training in de periode van terugkeer kan voorkomen dat de medewerker weer in zijn oude (ongezonde) patronen vervalt, blijkt uit onderzoek. De medewerker leert op een andere manier met lastige werksituaties en stress omgaan en eerder de eigen grenzen herkennen.

Tot slot
Een lab-medewerker krijgt een training in het veilig omgaan met gevaarlijke stoffen. Een verpleegkundige krijgt een cursus in het voorkomen van lichamelijke overbelasting. In deze lijn past dat een medewerker die vooral te maken heeft met psychische belasting (werkdruk, deadlines, verantwoordelijkheden) een training volgt waarin hij/zij leert daar gezond mee om te gaan.
Helaas echter blijken we als werkgevers gezond werken, zodra het over meer psychische factoren in het werk gaat, soms te zien als iets dat de medewerker maar zelf, privé, moet oplossen.

Mindfulness op het werk: minder stress en goed functioneren

Steeds meer professionals en bedrijven gebruiken mindfulness op het werk om stress te verminderen en/of het functioneren te verbeteren. De officiële, evidence based, training mindfulness helpt stress verminderen en beter omgaan met werkdruk. En mindfulness heeft nog meer positieve effecten op het werk. Hierover en over onze trainingen mindfulness meer op deze pagina. 

Wat is mindfulness?

Mindfulness is de techniek om met aandacht te leven. Dit maakt mensen bewuster van situaties, gedachten, gevoelens, patronen en valkuilen. Je kunt bewuster kiezen hoe je wilt reageren of iets wilt doen, in plaats van automatisch te reageren. Een training mindfulness traint je aandacht. Je leert ook beter spanning en stress herkennen en je energie beter doseren. Ook krijg je oefeningen die inzicht geven in hoe stress en spanning in het algemeen en bij jou specifiek werken en wat helpt: welke situaties en eigenschappen zorgen voor stress en spanningen en hoe kun je daar gezond mee omgaan.

Mindfulness op het werk: de benefits

Wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van de officiële mindfulness training (MBSR) laat zien dat deze stress vermindert en zorgt dat deelnemers beter kunnen omgaan met werkdruk en spanning. Ook blijkt uit hersenscans dat mindfulness bepaalde delen van het brein (de prefrontale cortex) gezond houdt en versterkt. Mindfulness kan dus de persoonlijke effectiviteit en het functioneren van werknemers verbeteren. Positieve effecten van mindfulness zijn:

 • Een betere mentale en emotionele fitheid;
 • meer plezier in het werk en motivatie;
 • meer kalmte, focus en een betere concentratie;
 • minder verzuim door stressgerelateerde klachten;
 • verbetering communicatie en samenwerking;
 • meer creativiteit en probleemoplossend vermogen;
 • betere prioriteitstelling en meer overzicht.

Wil je meer uitleg  over de effecten van mindfulness voor het functioneren van medewerkers, dan kun je contact met ons opnemen.

Mindfulness op het werk: de trainingen

Wil je mindfulness op het werk inzetten voor jezelf of om medewerkers te helpen gezond, gemotiveerd en goed te functioneren, dan hebben wij verschillende geschikte trainingen.

 1. Mensen kunnen zich individueel opgeven voor een van onze 8-weekse trainingen, met een open inschrijving.
 2. Ook kunnen mensen zich individueel opgeven door de tweedaagse training Gezond omgaan met Werkdruk & Mindfulness, met een open inschrijving.
 3. Ook incompany mindfulness training is mogelijk. Wij leveren altijd maatwerk, zodat de training aansluit bij specifieke omstandigheden binnen een organisatie.

Hieronder meer over deze opties. 

1. De officiële 8-weekse mindfulness training (MBSR)

Wij geven mindfulness trainingen volgens het Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR)-programma, dat veel onderzocht is. De training is praktisch en resultaatgericht, met veel ervarings- en inzichtsoefeningen. Naast de wekelijkse lessen wordt er thuis geoefend met behulp van de mp3′s die bij de training horen. Door de oefeningen kun je je steeds beter concentreren en met aandacht in het hier en nu zijn. Je wordt je bewust van belemmerende gedachten en emoties, patronen en valkuilen in bepaalde, bijvoorbeeld stressvolle, situaties.

De training bestaat uit 8 wekelijkse bijeenkomsten. Er gaat altijd een zorgvuldige, persoonlijke intake met de trainer aan de training vooraf. Na de intake beslis iemand pas definitief of hij deelneemt. Wil je meer informatie over deze training Mindfulness? Neem contact met ons op, maak een afspraak voor een intakegesprek, of volg een proefles.

2. De training Gezond omgaan met Werkdruk & Mindfulness

Tijdens de training ‘Gezond omgaan met Werkdruk & Mindfulness‘ besteden we aandacht aan het inzetten van mindfulness op het werk. Je leert hoe je de balans tussen werkplezier en werkdruk positief kunt beïnvloeden. Je leert spanning en stress tijdig herkennen, om er gezond mee om te kunnen gaan en gezond te blijven. Je doet bij de training oefeningen waar je zelf ook na de training mee aan de slag kan gaan. Deze helpen meer aandacht en focus te ontwikkelen. In de training krijg je ook handvatten om gezond om te gaan met werkdruk en stress op het werk. Dit heeft niet alleen een positief effect op je werk, maar ook op je privéleven.

De training over mindfulness op het werk: ‘Gezond omgaan met Werkdruk & Mindfulness’, duurt twee dagen en bestaat uit een afwisseling van inzichtsoefeningen, reflectie en theorie. De werkwijze van het Trainingsbureau voor Mindfulness is nuchter en concreet. Na afloop van de training gaan deelnemers met nieuwe inzichten en praktische oefeningen naar huis. Deze tweedaagse training legt een stevig fundament om met aandacht te werken.

3. Mindfulness op het werk als maatwerk-training of workshop

Binnen organisaties wordt de training Mindfulness op het Werk ook regelmatig als maatwerk-training gegeven. Bij een maatwerktraining wordt samen met de organisatie bepaald wat van belang is om aan bod te laten komen. O.a. de volgende onderwerpen kunnen daarbij aan bod komen: werkdruk, verzuimpreventie, duurzame inzetbaarheid, stresspreventie, werk-privé-balans en mindfulness. De maatwerktrainingen kunnen ook verschillende vorm en lengte hebben. Bijvoorbeeld een tweedaagse bijeenkomst waarin het vooral draait om meer inzicht krijgen in gezond werken en de tools die je daarbij kan inzetten (waaronder mindfulness). Ook een Mindfulness op het Werk programma van 4 tot 8 weken wordt regelmatig ingezet binnen organisaties, in het kader van duurzame inzetbaarheid, verzuimpreventie, management development programma’s of het verbeteren van de veerkracht van medewerkers tijdens een reorganisatie of organisatieverandering.

Wie zijn de trainers van Mindfulness op het werk?

Alle mindfulness trainers van het Trainingsbureau voor Mindfulness zijn als mindfulness trainer erkend in de hoogste categorie door beroepsvereniging VMBN. Het trainingsbureau bestaat inmiddels bijna 6 jaar en wij hebben ruime ervaring opgebouwd met het geven van mindfulness trainingen voor zowel individuele inschrijving als trainingen op maat voor een grote diversiteit aan organisaties, in het onderwijs, de zorg, gemeenten en het bedrijfsleven.

Meer weten over Mindfulness op het werk en onze maatwerk-trainingen?

Heb je vragen over de training mindfulness op het werk of wil je meer weten over onze maatwerk mindfulness based trainingen voor werknemers en bedrijven? Neem dan contact met ons op. Ook is het mogelijk om deel te nemen aan onze introductieworkshop Mindfulness & Verzuimpreventie voor HR-managers en leidinggevenden, om zicht te krijgen op de maatwerkoplossingen voor jouw organisatie.