Mindfulness voor ouders van zorgintensieve kinderen

Ouders van zorgintensieve kinderen – met bijvoorbeeld ADHD, asperger, of een lichamelijke beperking – hebben vaak meer stress. Hoe kan een speciale mindfulness training hen helpen? Twee ouders vertellen wat zij aan mindfulness hebben bij de opvoeding van hun zorgintensieve kind. 

“Ik fietste laatst van de sportschool naar huis. Mijn hoofd was heerlijk leeg, tot er ineens de gedachte was: wat moeten we nu met Tijn? Afgelopen weekend vond ik €92,50 verstopt in een lampje op zijn kamer. Zijn zakgeld staat op de bank, dit geld had hij dus van ons ‘geleend’.” Lisette Wevers, een van onze mindfulness trainers, vertelt over haar zoon Tijn, die ADHD heeft. “Waarschijnlijk heeft hij die financiële buffer om snoep te kopen, daar kan hij geen genoeg van krijgen. Dat Tijn zichzelf zo moeilijk kan beheersen baart mij zorgen. Zijn wereld wordt steeds groter, dus ook het risico van de ‘eerst-doen-en-dan-denken mentaliteit’, die veel kinderen met ADHD hebben. Hij gaat bijna naar de middelbare school, in het centrum van Amsterdam.”

Ouders met meer stress

Elke ouder maakt zich af en toe zorgen over zijn kind. Maar ouders van zorgintensieve kinderen hebben grotere zorgen en meer stress. Vandaar dat er een speciale mindfulness training voor hen is: de training Mindful Parenting Plus. Lisette volgde drie jaar geleden de ‘gewone’ mindfulness training. “Ik zat niet goed in mijn vel, mijn werk had al jaren veel van mij gevergd. De training hielp en toen ik daarna actief mindfulness bleef beoefenen, werd het effect steeds groter. Ik werd mij daardoor ook meer bewust van het piekeren over Tijn en de  energie die zijn opvoeding mij kost. Daar heb ik stukje bij beetje beter mee leren omgaan. Beter voor mij én voor hem.”

Impact op het gezin

Marjolein den Ouden (43), is trainer van de training Mindfulness Parenting Plus bij het Trainingsbureau voor Mindfulness. Ook zij heeft een zorgintensief kind. Haar zoon Mels (7) heeft een licht verstandelijke beperking. Dat heeft veel impact op het hele gezin; Marjolein en haar vriend hebben ook een zoon van 9 jaar en één van 20 maanden. “De zwaarte zit enerzijds in het geregel en uitzoekwerk. De weg zoeken bij instanties, aanvragen doen, dat kost tijd en energie. Daarnaast moeten we in de omgang met Mels overal veel tijd voor nemen. Haast maken, verwart hem. En hij heeft veel duidelijkheid nodig.”

Emotionele belasting van ouders

Mels gaat naar een ZMLK school, voor zeer moeilijk lerende kinderen. “Hij zit daar helemaal op zijn plek en dat is fijn, maar hij wordt om de dag gehaald door een busje, de andere dag brengen wij hem. Dit betekent veel extra reistijd, voor hem en voor ons. Bovendien is het natuurlijk niet leuk om je kind al zo jong door een vreemde naar school te laten brengen. Ook is het moeilijk om te zien dat hij niet goed met andere kinderen kan samenspelen. Dan wil hij graag afspreken, maar als het vriendje er eenmaal is, wordt hij boos. En hij kan niet uitleggen waarom.” Het verhaal van Marjolein is vast herkenbaar voor anderen met een kind met een gedragsprobleem, beperking of stoornis. Het laat ook goed zien dat dit niet alleen veel energie kost, maar ook emotioneel belastend kan zijn. Bovendien kan het je relatie onder druk zetten. Marjolein: “Het is nog harder nodig dan in een ‘normaal’ gezin om met elkaar in gesprek te blijven en elkaar de ruimte te geven om afstand te nemen.”

Betere keuzes maken door mindfulness

Mindful leven betekent meer met je aandacht in het huidige moment zijn. Je bent dan niet in je hoofd bezig met to-do lijstjes, zorgen of met iets wat niet goed is gegaan. Dit leer je door je geest te trainen met mindfulness meditaties/oefeningen. Marjolein: “Mensen doen in het dagelijks leven veel op de automatische piloot. Daardoor ben je met je aandacht maar half bij wat je doet. Je doet zo soms ook dingen op een manier die je eigenlijk niet wilt. Ook ben je je vaak niet bewust van hoe het met je gaat en hoe je bezig bent. Mensen piekeren veel, hebben stress en denderen maar door. Mindfulness zorgt dat je bewuster bent en een frisse blik hebt. Je ziet wat er speelt en kunt andere keuzes maken, voor jezelf en ook in het contact met je kind.”

Mindfulness ondersteunt ouders

Voor iedereen, maar zeker voor ouders die extra belast zijn, kan mindfulness ondersteunend zijn. Marjolein: “Doordat je met je aandacht meer in het moment bent, voel je beter aan hoe het met je gaat. Je hebt sneller in de gaten wanneer je batterij leeg begint te raken en kunt dan gas terug nemen. En door wat vaker korte momenten afstand te nemen van je kind, kun je die daarna weer open benaderen. Die open en compassievolle houding naar jezelf en je kind ontwikkel je ook door de training.” Is zij zelf mindfulness gaan beoefenen vanwege Mels? “Nee, ik ben ermee begonnen toen ik een burn-out had, doordat de combinatie werk – ik had veel reistijd – en gezin te zwaar was. Ook was ik net verhuisd, dat was de laatste druppel. Op dat moment wist ik nog niet dat Mels verstandelijk beperkt is. Maar het helpt mij nu natuurlijk wel.”

Speciale mindfulness training

Waarom is er een speciale mindful parenting training nodig specifiek voor deze ouders? Marjolein: “In zo’n mindfulness training kunnen we specifieker ingaan op de situatie van ouders van kinderen met een extra zorgvraag. We kunnen werken met voorbeelden die iedereen in zo’n groep herkent, dat maakt de training nog beter toepasbaar thuis. Hierbij kun je denken boosheid en frustratie bij je kind, zorgen over je kind, aan je eigen frustratie, emoties, onbegrip en praktische zaken rondom opvang en regelwerk, enzovoort. Daarnaast merken we in onze ‘gewone’ mindfulness training dat het voor deelnemers prettig is om te merken dat ze niet de enige zijn die ergens mee worstelen of iets lastig of zwaar vinden. En ouders van kinderen waar ‘iets’ mee is, herkennen zich meer in elkaar. Juist deze ouders zijn al veel met hun kinderen bezig. Deze training is echt voor henzelf. Al heeft hun hele gezin er wat aan, want het verandert ook je benadering van je kinderen.”

Wetenschappelijk onderzoek naar mindful parenting

Ouders van kinderen met een beperking, gedragsproblemen of stoornis kunnen veel voorlichting krijgen of een opvoedtraining volgen. Deze kunnen effectief zijn, maar als ouders overbelast zijn of veel stress ervaren, is het lastig geleerde lessen toe te passen. Probeer je maar eens in te leven in je kind of geduldig te blijven als je batterij leeg is of je overbelast bent en het eigenlijk niet meer ‘trekt’. Wetenschappelijk onderzoek van het Academisch Behandelcentrum voor Ouder en Kind bevestigt dat de achtweekse training voor ouders soelaas biedt. Een paar resultaten uit dit onderzoek zijn:

 • Een significante vermindering van stress bij ouders;
 • een toename van aanmoedigen van autonomie van het kind door ouders;
 • een afname van overbescherming en afwijzing;
 • een verbetering van het probleemgedrag van het kind;
 • een afname van klachten van ouders;
 • een toename in affectie en samenzijn en een afname van conflicten in co-ouderschap.

Blijvende veranderingen door mindfulness

De veranderingen bleken bij de follow-up van het onderzoek nog steeds aanwezig te zijn. De effectgroottes variëren van medium tot groot. (Mindful parenting in de klinische praktijk, Tijdschrift kindergeneeskunde, 2011, editie 6). Ander wetenschappelijk onderzoek toont vergelijkbare effecten: minder stress bij ouders, minder vervallen in automatische reacties en patronen. En meer vanuit bewustzijn kunnen reageren, meer gevoel van controle door meer invloed op de eigen innerlijke houding.

Mindfulness is geen wondermiddel

Hoewel het effect van mindfulness is aangetoond door wetenschappelijk onderzoek, is het geen duizend dingen doekje. Het veegt niet alle problemen weg. Lisette: “Mindfulness leert je niet omgaan met de specifieke eigenschappen of gedragsproblemen die horen bij de beperking of stoornis van je kind. Toch heeft ook Tijn baat bij mijn mindfulness beoefening: ik reageer positiever en relaxter op hem. Dat ik op de fiets na het sporten bewust was van mijn gedachten over Tijn, is een mooi voorbeeld. Ik kon daardoor bewust bepalen hoe ik zou reageren en liet mij niet door primaire emoties leiden. Ik ben vrij nuchter met de situatie omgegaan en heb rustig met hem gepraat. Maar de grootste winst van mindfulness is voor mij misschien wel dat ik meer compassie heb voor mijzelf en anderen. We zijn allemaal maar mensen, geen machines.”

Meer genieten van het ouderschap

Om mindful te kunnen zijn, is het wel nodig om veel te oefenen. Tijdens de achtweekse training zelfs dagelijks 45 minuten tot een uur, daarna blijft het belangrijk om regelmatig met mindfulness oefeningen bezig te zijn. Dat kan een drempel zijn voor ouders met een ‘intensief’ gezin. Maar het biedt je ook wat: tijd om bij te komen en te reflecteren. Marjolein herkent dit ook. “Het zitten met mijzelf helpt mij in het ouderschap. Het zijn momenten waarop ik bij mijzelf incheck en kijk hoe het met mij gaat en hoe ik bezig ben. Je moet goed voor jezelf zorgen om goed het ouderschap te kunnen beoefenen. Zeker als je een kind met een extra zorgvraag hebt. Bovendien is het leven met meer aandacht niet alleen in lastige situaties ondersteunend, het helpt mij ook meer genieten van mijn prachtige kinderen!”

Hier lees je meer over de Training Mindful Parenting Plus in Utrecht

Meer informatie aanvragen.

Mindfulness oefeningen voor op vakantie

De zomervakantie is het ideale moment om mindfulness te beoefenen. In een vreemde omgeving ben je al meer in het moment. Bovendien geniet je extra van je vakantie als je deze bewuster beleeft. Drie mindfulness oefeningen.

Mindfulness oefening 1: mindful wandelen

De mooie omgeving waar je vakantie viert nog bewuster ervaren, daarvoor kun je deze mindfulness oefeningen gebruiken. Terwijl je aan het wandelen bent, kun je je aandacht steeds gedurende 5 minuten op de gewaarwordingen van één van de zintuigen focussen. Je gaat ze zo één voor één af.

 • Eerst wandel je ongeveer 5 minuten met volledige aandacht voor alles wat via je oren naar binnen komt,
 • vervolgens heb je volledige aandacht voor geuren,
 • daarna voor alles wat via de ogen binnenkomt en
 • tot slot voor alles wat je via de huid gewaar wordt.

Tips:

 • Misschien merk je gedachten, interpretaties en neigingen bij jezelf op, oordelen (mooi/niet mooi), afkeer en verlangen. Wellicht kun je opmerken hoe snel deze gedachten, neigingen en interpretaties worden gevormd.
 • Is je aandacht afgedwaald, merk dit rustig op en breng de aandacht weer terug bij het zintuig dat aan bod is (met mildheid!). Je kunt hier ook eventueel letterlijk even bij stil staan.
 • 5 minuten is slechts een suggestie, het is niet nodig om steeds op de klok te kijken. Een kortere of langere meditatie is ook prima.
 • Je kunt je ook beperken tot één zintuig of juist alleen de laatste stap (volledig gewaar zijn).
 • Fietsend, hardlopend, maar ook zittend in een (strand)stoel is deze oefening mogelijk.

Mindfulness oefening 2: mindful eten

Op vakantie eet je vanzelf  meer mindful. Het eten is anders dan thuis en je proeft het daardoor bewuster. Toch is de aandacht na de eerste hap vaak al snel vervlogen. Kijk eens of je in stilte kunt eten met alleen aandacht voor het eten. Aandacht voor wat je in je mond stopt, waarbij je alle zintuigen gebruikt. Wat zie je, welke textuur heeft de hap eten in de mond, welke temperatuur, welke smaken. Hoe voelt het kauwen, het slikken. Vergelijk de ervaring van deze mindfulness oefeningen eens met hoe je normaal eet.

Tip:

Nodig je tafelgenoten eens uit om samen de eerste 5 minuten in stilte te eten. Leuk ook om met kinderen te doen en ze naderhand te laten vertellen wat opviel.

Mindfulness oefening 3: vakantielogboek

Door bewust stil te staan bij ervaringen word je opmerkzamer. Tijdens de vakantie is dit helemaal fijn, het helpt je extra genieten. Je kunt ervoor kiezen om elke dag op een vast moment even terug te kijken op de dag en een prettige ervaring te noteren in een logboek. Dit kun je ook samen doen met je reisgenoten. Kinderen vinden dit ook erg leuk om te doen: wat was hun favoriete moment vandaag?

Tip
Probeer ook eens om tijdens een prettig moment je (extra) bewust te zijn van het moment. Door er (letterlijk) stil bij te staan en je gedachten, gevoelens en wat je in je lichaam voelt op te merken.

Fijne vakantie!

Duurzame inzetbaarheid verbeteren met mindfulness

Een gezonde en stimulerende werkomgeving draagt bij aan duurzame inzetbaarheid van medewerkers; aan hun gezondheid en hun voortdurende ontwikkeling. Maar naast de werkomgeving zijn er meer persoonlijke aspecten van invloed op duurzame inzetbaarheid. Denk bijvoorbeeld aan het lerend vermogen en het reflectievermogen van medewerkers. En aan de mate waarin zij gezond om kunnen gaan met stress. Mindfulness kan deze aspecten versterken.

Duurzame inzetbaarheid krijgt veel aandacht

Duurzame inzetbaarheid staat op dit moment sterk in de belangstelling. In het onderwijs is het bijvoorbeeld opgenomen als onderwerp in de cao. In de zorg zijn sinds kort jaarlijkse vitaliteitsgesprekken verplicht. Ook de overheid vestigt er extra aandacht op met programma’s als ‘Op weg naar duurzame inzetbaarheid’ en ‘De week van de werkstress’. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kondigde in december 2014 al aan dat ‘de komende 4 jaar expliciet aandacht zal worden besteed aan de mentale weerbaarheid van de werkende mens’. En dit is niet voor niets. Mensen werken langer door en stress is een groot probleem voor duurzame inzetbaarheid. Stress zorgt voor verzuim en kan ook op lange termijn het brein verzwakken en zo het functioneren van medewerkers verslechteren. Het is voor alle betrokkenen van groot belang dat werknemers lang goed en gezond blijven functioneren en bovendien gemotiveerd blijven. Daarnaast is er veel aandacht voor duurzame inzetbaarheid omdat de maatschappij en werk snel veranderen. Het vraagt meer van medewerkers om geschikt voor werk te blijven.

Definitie duurzame inzetbaarheid

Duurzaam inzetbaar betekent dat medewerkers gedurende hun arbeidsleven in staat zijn om in huidig en toekomstig werk met behoud van gezondheid en welzijn te (blijven) functioneren. Dit impliceert een werkcontext die hieraan bijdraagt. Maar het vraagt ook een attitude, motivatie en het vermogen van werkenden om deze mogelijkheden te benutten. Hierin komen twee kanten naar voren die invloed hebben op de duurzame inzetbaarheid: zowel de werkomgeving (werkcontext) als de manier waarop de medewerker zich verhoudt tot deze werkomgeving (persoonlijke kenmerken) . Als er verbetering is aan beide kanten, kan dit zorgen dat werknemers lichamelijk en mentaal gezond blijven, blijven leren en zich professioneel blijven ontwikkelen. Zo kan er bijvoorbeeld gewerkt worden aan de werkdruk in een organisatie (werkcontext) én tegelijkertijd aan een gezonde omgang met stress van medewerkers (persoonlijke kenmerken).

Persoonlijke eigenschappen en omstandigheden hebben veel invloed op duurzame inzetbaarheid.

Onze visie op duurzame inzetbaarheid

De overheid spreekt over duurzame inzetbaarheid vooral in het kader van werkstress veroorzaakt door de omgeving van de werknemer. Hierbij worden oorzaken genoemd als hoge werkdruk, pesten en agressie op het werk, (seksuele) intimidatie en discriminatie. De nadruk ligt daarbij op de invloed die de werkomgeving heeft op de (mentale) gezondheid van de medewerker. De persoonlijke omstandigheden én eigenschappen van werknemers worden vaak als privé beschouwd, terwijl deze ook veel invloed op duurzame inzetbaarheid hebben. Persoonlijke eigenschappen bepalen mede hoe een werknemer met werkdruk en tegenslagen omgaat en zich blijft ontwikkelen in zijn werk. En ook privé-omstandigheden kunnen grote invloed hebben. Je kunt als organisatie medewerkers stimuleren om zich te blijven ontwikkelen, bijvoorbeeld met opleidingen, maar een medewerker moet ook de geestelijke ruimte en voldoende lerend vermogen hebben om er goed gebruik van te maken. En wat te denken van de invloed van een ziek gezinslid op duurzame inzetbaarheid. Deze factoren als een privé-kwestie beschouwen is op z’n minst kostbaar. Een organisatie kan die omstandigheden niet veranderen, maar bijvoorbeeld wel de werkdruk verlagen (ingreep in context), en een werknemer gezond om leren gaan met stress en zijn grenzen beter leren bewaken (persoonlijke aspecten). Verzuim door psychische klachten kost jaarlijks 1,8 miljard euro aan loondoorbetaling tijdens ziekte. Dit artikel gaat verder in op de persoonlijke aspecten van duurzame inzetbaarheid en wat mindfulness kan bijdragen aan het versterken daarvan.

Verzuim door stress is een groot probleem

Te veel en langdurige stress kan de gezondheid van medewerkers ondermijnen en tot verzuim leiden, bijvoorbeeld door overspannenheid en burn-out. Uiteindelijk kan het zelfs tot arbeidsongeschiktheid leiden. Een paar cijfers:

 • Op dit moment wordt ongeveer een kwart van al het verzuim gemiddeld over alle beroepsgroepen rechtstreeks veroorzaakt door stress. 5 jaar geleden was dit nog 15 procent (Bron: Nederlands Centrum voor Beroepsziekten.
 • Stress groeit op dit moment naar de grootste veroorzaker van (langdurig) verzuim (Bron: 365/ArboNed). En dit type langdurig verzuim duurt ook nog eens vaak langer dan verzuim met andere oorzaken.
 • In 2011 kampte 14 procent van de werknemers met een burn-out (langer dan zes maanden verzuim door overspanning), in 2007 was dat nog 11 procent.
 • Van alle 15- tot 25-jarigen had in 2011 één op de tien te maken met burn-out klachten. Bij de 25-plussers ging het om bijna één op de zes werknemers (bron NEA, TNO, CBS).
 • En langdurig verzuim door overspannenheid is onder 55+ers bijna twee keer zo hoog als bij 30ers.

Mannen blijken vaker burn-out klachten te hebben dan vrouwen. Het verzuim door stress neemt gemiddeld ook toe naarmate de werknemer ouder wordt en wordt dan ook langduriger.

De impact van stress op duurzame inzetbaarheid is groot: naast verzuim veroorzaakt stress slechter functioneren.

Stress verzwakt het brein, de gezondheid en het functioneren van medewerkers

De impact van stress op de duurzame inzetbaarheid van werknemers is veel groter dan vaak wordt gedacht. Stress heeft een nadelige invloed op het brein, wat de employability van medewerkers verslechtert. Ons brein is plastisch en verandert door ervaringen. Door stress gaat het brein slechter functioneren, de prefrontale cortex (het verstandelijk vermogen) en de hippocampus (stressherstel, geheugen, leervermogen) worden zwakker. De Amygdala, ook wel het angstcentrum genoemd, wordt juist actiever en verhoogt sneller de stresshormonen in het lichaam. Gevolgen van deze veranderingen in het brein zijn bijvoorbeeld het sneller in de stress schieten en daarvan minder snel herstellen. Daarnaast verslechtert de mentale fitheid (leervermogen, problemen oplossen, creativiteit, concentratie, communicatie, empathie, flexibiliteit) en zelfreflectie. Stress verhoogt dus niet alleen de kans op verzuim, maar heeft ook een nadelige invloed op het functioneren van medewerkers. Stress is ook slecht voor de lichamelijke gezondheid van mensen. Het immuunsysteem werkt door stresshormonen slechter, evenals de spijsvertering en de opname van gezonde voedingsstoffen. Daarnaast stijgt de bloeddruk. Doordat mindfulness de lichaamsbewustheid vergroot, voelen mensen beter hoe het met hen gaat en wat ze nodig hebben. Dit kan ervoor zorgen dat ze hun lifestyle aanpassen om gezonder te leven en beter hun werk-privé balans bewaken.

De relatie mindfulness – duurzame inzetbaarheid

Wetenschappelijk onderzoek toont dat mindfulness het brein versterkt en het negatieve effect van stress op het brein vermindert. Het kan zelfs helpen om een buffer tegen stress te ontwikkelen. Mindfulness meditaties versterken de prefrontale cortex en hippocampus en verkleinen de amygdala. Deze veranderingen betekenen een sterker stresssysteem, waardoor mensen minder snel in de stress schieten (stressbestendiger worden) en sneller herstellen van stress. Ook heeft het positieve gevolgen voor de emotionele en mentale fitheid. Het zorgt er bijvoorbeeld voor dat in spannende situaties er meer geestelijke ruimte is om flexibel te reageren en creatievere oplossingen te bedenken. Een sterkere prefrontale cortex betekent beter functioneren (creativiteit, zelfreflectie, overzicht houden, flexibiliteit) en een sterkere amygdala betekent een beter geheugen en lerend vermogen.
De veranderingen in het brein door mindfulness zijn op hersenscans zichtbaar. Lees meer over de invloed van mindfulness op het brein.

De economische schade van slaapproblemen is 3 tot 4,5 miljard per jaar. Oorzaak is vaak stress.

Duurzaam inzetbaarheid vergroten door slaapproblemen aan te pakken met mindfulness

Volgens Jan Machek, verzuimexpert en psycholoog bij 365 (voorheen Arboned), wordt de economische schade van slaapproblemen in Nederland geschat op 3 tot 4,5 miljard euro per jaar. Slechte slapers hebben een verminderde weerstand, wat hen vatbaarder maakt voor allerlei (chronische) ziekten. Zo hebben mensen die minder dan zes uur per nacht slapen een verdubbelde kans op een hartaanval of beroerte, aldus recent onderzoek van de University of Chicago. En dat niet alleen, ze functioneren ook slechter. Mensen met een slaaptekort presteren minder, blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Groningen. Wie kampt met een slaaptekort raakt sneller geïrriteerd, onthoudt minder goed, reageert langzamer en maakt meer fouten. Je wordt vaak ook star in je denken, wat ook zorgt voor minder creativiteit.
In de meeste gevallen worden slaapproblemen veroorzaakt door stress, spanning en gebeurtenissen van overdag. Overbelasting overdag uit zich ’s nachts doordat het stresssysteem niet tot rust komt. Dat mindfulness de nachtrust verbetert, is logisch aangezien mindfulness het stresssysteem versterkt. Wetenschappelijk onderzoek ondersteunt dit gunstige effect. Slapeloosheid verminderen met mindfulness zorgt dus voor het verbeteren van het functioneren en de inzetbaarheid van de medewerker. Meer over beter slapen met mindfulness.

Reflectievermogen en flexibiliteit belangrijk voor duurzame inzetbaarheid

In een mindfulness training, traint de deelnemer opmerkzaam te zijn van wat er is in het hier en nu. Zo traint een deelnemer ook het bewustzijn van eigen gedachten, gevoelens en lichamelijke reacties. Deelnemers leren zo eigen patronen, oordelen en mentale modellen en neigingen herkennen. Door meer zicht te krijgen op eigen gedachten en gevoelens, krijgen zij ook steeds meer zicht op hoe dit het eigen handelen beïnvloedt, oftewel het versterkt het reflectievermogen.
Door deze versterking van de zelfreflectie reageren mensen minder automatisch op situaties. Er is ruimte tussen de situatie en de reactie; een moment waarin besloten kan worden hoe er wijs mee om gegaan kan worden. Zo kunnen medewerkers hun gedrag steeds weer bijsturen, ook in een samenwerking. Mindfulness traint ook, zoals ze dat noemen, een ‘open-mind: open kijken naar wat er is en oordelen kunnen laten voor wat ze zijn. Dit draagt bij aan het openstaan voor anderen, aan flexibiliteit en het blijven leren van nieuwe situaties in het werk. Zeker in een tijd waarin verandering snel gaat is dit belangrijk.

Meer motivatie en werkplezier

Door een mindfulness training kan het werkplezier van medewerkers groter worden. Naast aandacht voor het gezond omgaan met lastige kanten van je werk, wordt ook de aandacht voor positieve zaken verstrekt. Mensen leren welke dingen hen energie geven en zijn vaker bewust van plezierige momenten. Zo kunnen ze daar meer energie uit halen. Bovendien hebben vervelende momenten en negatieve gevoelens minder vat op mensen die mindfulness beoefenen. De balans slaat eerder door naar werkplezier. En meer werkplezier zorgt voor meer motivatie. Fijn voor de medewerker, en ook voor de werkgever, die daarmee een beter functionerende medewerker in huis heeft.

Met een maatwerk training mindfulness voor bedrijven en organisaties kan het stresssysteem en de mentale fitheid van medewerkers versterkt worden. Ze krijgen inzichten en een aanpak aangereikt om langer gezond, flexibel en lerend te blijven, en goed te blijven functioneren.

Oriënteren op de mogelijkheden voor de eigen organisatie? Kom dan naar de workshop Duurzame inzetbaarheid en verzuimpreventie met mindfulness.

Het positieve effect van mindfulness op je brein

Ons brein is niet in beton gegoten. Uit hersenonderzoek blijkt dat mindfulnessmeditatie je brein in positieve zin verandert. Op hersenscans zijn veranderingen in de amygdala, hippocampus en prefrontale cortex te zien. Het effect van mindfulness op je brein: minder stress en beter functioneren op veel gebieden!

Door ontwikkeling, leren of ervaring verandert ons brein (neuroplasticiteit). En dat kunnen we beïnvloeden! Mindfulness beoefening zorgt voor een verkleining van de amygdala en een versterking van de prefrontale cortex en de hippocampus. Wat deze veranderingen betekenen, wordt duidelijk als we kijken naar de functies van de genoemde hersengebieden:

Mindfulness verkleint Amygdala in het brein: minder angst en stress

De amygdala is het deel van het limbische systeem dat gevaar in de gaten houdt en met adrenaline zorgt voor de onmiddellijke vecht-, vlucht- of bevriesreactie bij een dreiging. Het zorgt ook voor de aanmaakt van cortisol – het stresshormoon dat je meer energie geeft en je hartslag en bloeddruk verhoogt, zodat je beter met een bedreigende situatie kunt omgaan. Een kleinere amygdala (effect mindfulness) zorgt dat je minder gevoelig wordt voor dreigend gevaar, oftewel stress en angst. Dat is wel zo gezond, want bedreigingen komen niet meer van leeuwen en slangen die af en toe opduiken, maar van spoken in ons hoofd die te pas en onpas opduiken (zoals negatief denken, zorgen, haast, doemscenario’s, et cetera). Ons brein maakt geen onderscheid tussen echte grizzly beren en de figuurlijke beren op de weg.

Mindfulness versterkt de Hippocampus in het brein: beter herstel van stress en geheugen

De hippocampus is het deel van het limbische systeem dat het cortisolgehalte (stresshormoon) meet en zorgt dat ‘herstelhormonen’ het niveau weer verlagen. De hippocampus is ook belangrijk voor leren, onthouden en navigeren. Een sterkere hippocampus (door mindfulness) zorgt dat je op deze gebieden beter functioneert en dat je steeds goed herstelt van stress.

Mindfulness versterkt de ook Prefrontale Cortex in de brein: beter functioneren

De prefrontale cortex is verantwoordelijk voor onze verstandelijke vermogens en emotieregulatie. Het zorgt onder andere voor relativering, probleem oplossing en creativiteit, oftewel het versterkt je mentale veerkracht. Ook remt het de activiteit van de cingulate cortex, een hersengebied dat betrokken is bij piekeren. Ook hier is dus te zien wat het effect van mindfulness is op je brein. Een sterkere prefrontale cortex zorgt voor beter functioneren op deze gebieden en minder piekeren. De mentale veerkracht van zenboeddhisten is zelfs zichtbaar op fMRI-scans. Zij hebben door het vele mediteren een enorm actieve prefrontale cortex. Hun stressdrempel is hierdoor hoger: ze krijgen minder snel stress.

Ervaringen deelnemers mindfulness trainingen

De ervaringen van onze deelnemers sluiten aan bij de inzichten over de invloed van mindfulness op het brein uit wetenschappelijk onderzoek. Van onze deelnemers horen wij dat zij door mindfulness een minder sterke stressreactie ervaren en sneller herstellen van stress. Ook voelen zij zich beter in staat zijn om in complexe of lastige situaties het hoofd koel te houden. Ze ervaren meer rust in hun hoofd en genieten meer van het dagelijks leven.

Meer lezen over het effect van mindfulness op je brein en stress op je brein:

Het Trainingsbureau voor Mindfulness bestaat 5 jaar en trakteert!

In januari 2011 is het Trainingsbureau voor Mindfulness gestart. We bestaan dus precies 5 jaar! En wie jarig is trakteert!

Cadeaubon om weg te geven

cadeaubon-300x108

Heb je zelf een mindfulness training gedaan en gun je een vriend, vriendin, collega, buurman of buurvrouw dit ook? Meld ons dit (via mail) en je ontvangt een (digitale) cadeaubon ter waarde van €20,- om weg te geven!
Zelf ontvang je het boek Eenvoudig Mindful van Karin Bosveld.

eenvoudig-mindful

Stuur een mail naar info@trainingsbureauvoormindfulness.nl met je naam, adres en telefoonnummer en de naam van degene aan wie je de cadeaubon wil geven. Je ontvangt dan de (digitale)cadeaubon ter waarde van € 20,- op naam.

Als de ontvanger van de cadeaubon daadwerkelijk gaat deelnemen, wordt de korting verrekend met de trainingskosten en ontvang jij het boek.

Voorwaarden en aandachtspunten

 • Het aanbod geldt alleen als er daadwerkelijk sprake is van deelname aan een van de trainingen van het Trainingsbureau voor Mindfulness.
 • Wij nemen geen contact op met de persoon die wordt aangemeld voor de ‘cadeaubon om weg te geven’.
 • Dit aanbod geldt voor alle trainingen met een startdatum vóór 1 juni 2016 en alleen voor nieuwe aanvragen en aanmeldingen.
 • De cadeaubon is alleen geldig voor trainingen, dus niet voor proeflessen of de stiltedag.
 • De cadeaubon is alleen geldig van persoon tot persoon en niet voor incompany trainingen.

Vergoeding mindfulness trainingen door verzekeraars bij burn-out klachten

Sinds 1 januari 2015 vergoeden de verzekeraars Avero Achmea (€350), De Amersfoortse (€100) , FBTO (€150), IZA (€350), Menzis (€100 – €150), OZF (€250), UMC (€350), VGZ (€350), Univé (€350) en Zilveren Kruis (€250),  in het aanvullende pakket mindfulness (MBSR) trainingen voor een groot deel . Deze vergoeding mindfulness geldt als er sprake is van burn-out-klachten, mits de trainer aangesloten is bij de beroepsvereniging VMBN.

Dit document dient ter informatie voor jou en eventueel voor je huisarts of bedrijfsarts. Wil je het document meenemen naar je huisarts of bedrijfsarts? Hier is de pdf met informatie over de vergoeding mindfulness trainingen

Met de term ‘burn-out-klachten’ i.p.v. slechts de term ‘burn-out’, geeft de verzekeraar ruimte om in een eerder stadium (preventief) met mindfulness aan de slag te gaan, zodat je kan voorkomen dat je daadwerkelijk burn-out raakt!

Wanneer is er sprake van ‘Burn-out-klachten’?

Er zijn veel verschillende definities en beschrijvingen in omloop over overspannenheid en burn-out, waardoor er soms verwarring ontstaat. Voor artsen en andere zorgverleners zijn richtlijnen ontwikkeld waarin beiden definities beschreven zijn. Over het algemeen zal je arts deze als uitgangspunt nemen. Onderstaand vind je het relevante stuk uit deze richtlijn.
In het kort geldt volgens de richtlijn: Men spreekt van een burn-out, wanneer overspannenheidsklachten langer dan een half jaar aanwezig zijn en er sprake is van vermoeidheid en uitputting.

Het hebben van burn-out-klachten betekent niet altijd een volledige burn-out. Burn-out-klachten zijn ook de stressklachten die er zijn in het voorstadium (overspanning) van een burn-out.
De verzekeraar geeft dus ruimte aan de arts om meer preventief te werk te gaan om een volledige burn-out te voorkomen (en zo natuurlijk ook hoge zorgkosten te voorkomen!).
Of er daadwerkelijk sprake is van burn-out-klachten en of een mindfulness training een passende interventie is, wordt vanzelfsprekend door de huisarts of bedrijfsarts beoordeeld.

Wat heb je nodig voor vergoeding mindfulness training?*

Je huisarts of bedrijfsarts moet beoordelen dat er sprake is van burn-out-klachten. Vervolgens is er een verwijsbrief nodig voor de vergoeding mindfulness training, waarin vermeld staat dat het gaat om burn-out-klachten.
Je kan vervolgens een mindfulness training volgen bij een trainer die aangesloten is bij de beroepsvereniging VMBN en die valt onder categorie 1. (Alle trainers van het Trainingsbureau voor Mindfulness zijn door de VMBN erkend in categorie 1.)
De factuur van de training stuur je vervolgens samen met de verwijzing van je huisarts of bedrijfsarts naar je verzekering.
*Informeer altijd zelf bij je eigen verzekering over vergoeding mindfulness training of deze informatie ook geldt voor jouw specifieke situatie!

Informatie huisarts

Informatie die de huisarts doorgaans geeft volgens de richtlijnen over overspannenheid vind je op de website www.thuisarts.nl.

Richtlijn overspanning en burn-out voor eerstelijns professionals

Definitie overspanning
Er is sprake van overspanning als voldaan is aan alle vier onderstaande criteria.

1. Ten minste drie van de volgende klachten zijn aanwezig:

– moeheid
– gestoorde of onrustige slaap
– prikkelbaarheid
– niet tegen drukte/herrie kunnen
– emotionele labiliteit
– piekeren
– zich gejaagd voelen
– concentratieproblemen en/of vergeetachtigheid.

2. Gevoelens van controleverlies en/of machteloosheid treden op als reactie op het niet meer kunnen hanteren van stressoren in het dagelijks functioneren. De stresshantering schiet tekort; de persoon kan het niet meer aan en heeft het gevoel de grip te verliezen.

3. Er bestaan significante beperkingen in het beroepsmatig en/of sociaal functioneren.

4. De distress, controleverlies en disfunctioneren zijn niet uitsluitend het directe gevolg van een psychiatrische stoornis.

Definitie Burn-out
Er is sprake van burn-out als voldaan is aan alle drie onderstaande criteria:

 1. Er is sprake van overspanning.
 2. De klachten zijn meer dan 6 maanden geleden begonnen.
 3. Gevoelens van moeheid en uitputting staan sterk op de voorgrond.

Bron: Richtlijn overspanning en burn-out voor eerstelijns professionals

Polisvoorwaarden VGZ over vergoeding mindfulness training (ter illustratie)

PSYCHOLOGISCHE ZORG Artikel 41. Vergoeding mindfulness bij burn-out klachten

Omschrijving

Een tegemoetkoming in de kosten van een 8 weekse training Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT) of Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) voor verzekerden van 18 jaar en ouder.

Wie mag de zorg verlenen:

Mindfulnesstrainer aangesloten bij de beroepsvereniging VMBN (Vereniging Mindfulness Based Nederland) en vallend onder categorie 1. U kunt deze trainers vinden op de website van deze vereniging (www.vmbn.nl).

Vergoeding:

-VGZ Aanvullend Goed maximaal € 350 per kalenderjaar
-VGZ Aanvullend Beter maximaal € 350 per kalenderjaar
-VGZ Aanvullend Best maximaal € 350 per kalenderjaar

Indicatie

Burn-out klachten.

Verwijsbrief nodig van

Huisarts, bedrijfsarts

Bron: VGZ

Informeer altijd bij je eigen verzekering over de vergoeding mindfulness training! Als je bij aanmelding aangeeft dat je gebruik maakt van vergoeding mindfulness training, dan kunnen wij zo veel als mogelijk proberen aan te sluiten bij de eisen die je verzekeraar aan de factuur stelt (Deze eisen aan de factuur voor vergoeding mindfulness training kunnen verschillen per verzekering).

Vijf redenen: informatie voor werkgevers

Steeds vaker bieden werkgevers aan hun werknemers de mogelijkheid om een mindfulness (Mindfulness Based Stress Reduction) training te doen, of er wordt in de eigen organisatie een training mindfulness georganiseerd.
De training mindfulness wordt dan in het kader van verzuimpreventie en duurzame inzetbaarheid betaald door de werkgever. Dit past bij goed werkgeverschap en bespaart bovendien verzuimkosten. Bovendien blijkt uit onderzoek dat  de medewerker met mindfulness zijn persoonlijke effectiviteit en functioneren te versterken

Echter, soms staat een werkgever niet open voor de vraag van een werknemer die een mindfulness training wil doen. Dit kan zijn omdat de werkgever bijvoorbeeld onvoldoende bekend is met de training of met het nut van deze training voor de werknemer én de organisatie. Soms heeft de werkgever niet voldoende zicht op het welbevinden van de medewerker en dat er al sprake is van klachten die kunnen leiden tot verzuim.

Daarom zijn hier 5 redenen waarom je als werkgever blij mag zijn met een medewerker die om een training mindfulness vraagt!

1. Een vroegtijdig signaal
Een groot deel van de mensen dat besluit een training met mindfulness te gaan doen, heeft enige stress klachten, maar functioneert ogenschijnlijk nog wel goed op het werk. Het werk niet meer los kunnen laten, blijven malen of piekeren, of vermindering van werk/levensplezier, zijn dan bijvoorbeeld aanleiding om de training te willen doen. Op de lange duur blijken deze (minder zichtbare) klachten zich vaak te ontwikkelen tot zwaardere klachten en verzuim.
Het vroegtijdig reageren op deze signalen scheelt een hoop ellende voor de werknemer én de werkgever. Als werkgever mag je jezelf dus in de handen knijpen met iemand die je dit signaal geeft vóórdat het zichtbaar wordt in het werk!

2. Stress niet serieus nemen leidt regelmatig tot langdurig verzuim
Juist het (tijdig) serieus nemen en voorkomen van stress-klachten is zo belangrijk, voor de werknemer, maar ook voor de werkgever. Hoe langer de medewerker zijn klachten negeert, en de klachten niet opgemerkt worden door de omgeving, hoe groter de kans wordt op langdurig verzuim.

Stress groeit op dit moment naar de grootste veroorzaker van (langdurig) verzuim, terwijl (of juist omdat) het vaak minder serieus genomen wordt dan fysieke aandoeningen.
Drie van de vier meest voorkomende oorzaken van langdurig verzuim hebben te maken met stress! Overspannenheid staat op de eerste plaats en spanningsklachten op de derde. Stress is bovendien een belangrijke factor bij het ontstaan van bepaalde vormen van depressie ( op nr. 4 in de top 4). (Bron: 365/ArboNed)
Het langdurig verzuim ten gevolge van psychische klachten duurt ook nog eens vaak langer dan verzuim met andere oorzaken.

3. Een MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction)-training help aantoonbaar stress gerelateerde klachten verminderen
De werking van de MBSR training bij stress-gerelateerde klachten is inmiddels door divers wetenschappelijk onderzoek onderbouwd (zie ook ‘onderzoek’). Daarmee is het een van de weinige aantoonbaar effectieve interventies bij overspannenheid en preventie (naast begeleiding gebaseerd op Cognitieve Gedragstherapie). Er wordt regelmatig over gepubliceerd in de diverse vakbladen. Het is inmiddels een regulier onderdeel van het nascholingsaanbod van huisartsen en veel huisartsen en bedrijfsartsen adviseren de training bij aan stress gerelateerde klachten.

4. Een verzuimdag kost al gauw zo’n € 200
Elke dag dat een medewerker verzuimt kost gemiddeld € 200,- per dag (bron: TNO; het bedrag bestaat uit loonkosten en vervangingskosten). En dan wordt niet eens de tijd en moeite die het zoeken van geschikte vervanging kost en de extra werkdruk die het oplevert voor de directe collega’s, meegerekend. Verzuim kan dus aardig in de papieren lopen.

5. Mindfulness kan terugval voorkomen
Een medewerker die het werk weer volledig hervat na verzuim door bijvoorbeeld overspannenheid, komt over het algemeen weer terug in zijn oude situatie. Een mindfulness training in de periode van terugkeer kan voorkomen dat de medewerker weer in zijn oude (ongezonde) patronen vervalt, blijkt uit onderzoek. De medewerker leert op een andere manier met lastige werksituaties en stress omgaan en eerder de eigen grenzen herkennen.

Tot slot
Een lab-medewerker krijgt een training in het veilig omgaan met gevaarlijke stoffen. Een verpleegkundige krijgt een cursus in het voorkomen van lichamelijke overbelasting. In deze lijn past dat een medewerker die vooral te maken heeft met psychische belasting (werkdruk, deadlines, verantwoordelijkheden) een training volgt waarin hij/zij leert daar gezond mee om te gaan.
Helaas echter blijken we als werkgevers gezond werken, zodra het over meer psychische factoren in het werk gaat, soms te zien als iets dat de medewerker maar zelf, privé, moet oplossen.

Hoe werkt mindfulness in de hersenen

De technieken die gebruikt worden in hersenonderzoek zijn sterk ontwikkeld de laatste jaren. Hierdoor krijgt men steeds meer inzicht in hoe het brein werkt. Er zijn inmiddels ook veel studies geweest naar de effecten van mindfulness op het brein. In onderstaand filmpje wordt een mooie samenvatting hierover gegeven: Hoe vergroot mindfulness onze mentale fitheid? Hoe komt het dat we minder stress ervaren? En hoe komt het dat we ons prettiger gaan voelen na een mindfulnesstraining?
Wil je na het filmpje meer lezen? In dit artikel lees je meer over hoe mindfulness hersenen versterkt.

Het Trainingsbureau voor Mindfulness geeft een diversiteit aan (maatwerk)trainingen met mindfulness. In deze mindfulnesstrainingen wordt er steeds een vertaalslag gemaakt naar de eigen (werk)praktijk.

Mindfulness in je werk enthousiast ontvangen door GGD Utrecht

“Goede balans tussen theorie en praktijk, vele oefeningen die je aan het denken zetten. Zeer nuttig vond ik vooral de bewustwording en dat ik heb geleerd vaker stil te staan en mezelf momenten van rust en reflectie te gunnen. Mooie bagage voor de toekomst”.

Zomaar een selectie uit de evaluatie van de deelnemers aan de mindfulness training Gezond omgaan met werkdruk met Mindfulness die is gegeven aan de GGD Utrecht.
Tijdens deze training Mindfulness in je werk maak je kennis met mindfulness, je onderzoekt je eigen werk-privé balans en krijgt handvatten om gezond om te gaan met werkdruk en stress.

“Een hele enthousiaste en leuke groep”, zo omschrijft trainer Jessica Barentsen de GGD Utrecht waar zij samen met trainer Marjolein den Ouden twee dagen op locatie is geweest.
“De deelnemers stelden veel interessante vragen en gingen gelijk met de opdrachten aan de slag” vertelt Marjolein, “De trainingsdagen waren verspreid over twee weken en de ervaringen die de deelnemers met mindfulness opdeden in de tussenliggende week brachten ze meteen in tijdens de tweede trainingsdag.”

De evaluatie van de training Mindfulness in je werk

Na afloop van elke training wordt er altijd geëvalueerd door het Trainingsbureau voor Mindfulness om steeds de kwaliteit hoog te houden.
De evaluatie bestaat uit het beoordelen van verschillende onderdelen van de training, zoals de begeleiding en de inhoud van de training. Dat de deelnemers aan Mindfulness in je werk enthousiast waren, blijkt wel uit de gemiddelde beoordeling van de begeleiding met een 9,8 en de inhoud met een 9,4!

“Hele fijne, positieve maar ook relativerende begeleiding. Duidelijk, afwisselend en herkenbare voorbeelden. Veel nieuwe inzichten gekregen”
“Goede balans tussen theorie en praktijk, vele oefeningen die je aan het denken zetten, zeer nuttig”

De training Mindfulness in je werk

De training Mindfulness in het werk is een afwisseling van mindfulness-oefeningen, inzichts-oefeningen en korte theoretische achtergrond. De werkwijze is nuchter en concreet. De training is gebaseerd op wetenschappelijke onderzoeken naar stress en mindfulness.

Je legt in deze training een stevige basis voor het zelf aan de slag gaan met mindfulness beoefening, om zo beter in balans te blijven.
Onderwerpen die in de training aan bod komen zijn:
• mindfulness op de werkvloer
• beïnvloed de balans tussen werkplezier en werkdruk positief
• spanning en stress tijdig herkennen
• gezond zijn en gezond blijven
De deelnemers krijgen praktische oefeningen en handvatten om zelf mee aan de slag te gaan.

“Ik ga het zeker toepassen, zowel privé als op het werk”
“Dit zijn reacties waar je het voor doet”, bevestigt Jessica “Het is fijn om echt van meerwaarde te zijn, en iets te bieden waar mensen verder mee kunnen.”

Zelf Mindful op je werk?

Wil jij een maatwerk training Mindfulness in je werk organiseren binnen jouw organisatie? Neem dan contact op, dan maken we een afspraak om de mogelijkheden door te nemen. Mindfulness in je werk wordt ook aangeboden als open training voor individuele inschrijving!

Hoe selecteer ik een geschikte mindfulness training?

Er is op dit moment veel aandacht voor Mindfulness. Ook het aantal aanbieders van de trainingen is sterk toegenomen de laatste jaren. Dit is op zich een ontwikkeling die toe te juichen is, steeds meer mensen zijn zich er bewust van dat met aandacht in het leven staan belangrijk is. Op een gezonde manier omgaan met alle ups en downs die het leven je biedt, is tenslotte een belangrijk onderdeel van je gezondheid voor de rest van je leven.
Echter, door alle mogelijkheden die er zijn, is het soms lastig een geschikte mindfulness training te kiezen die bij jou past. Bovendien is ‘Mindfulness trainer’ geen beschermde titel, iedereen kan zich in principe zo noemen, zonder gerichte opleiding of ervaring met groepen.
Daarom geef ik hier een aantal suggesties waar je op kunt letten, in willekeurige volgorde. Uiteindelijk is de keuze natuurlijk persoonlijk en ben jij zelf de enige die kan bepalen wat goed voor je is.

Opleiding
Een goed opgeleide trainer is opgeleid om het proces van deelnemers en de groep te begeleiden. Ook in de wereld van mindfulness trainersopleidingen is er wildgroei en is er een groot verschil in kwaliteit. De term ‘gecertificeerd’ zegt weinig, iedere opleider geeft een certificaat. De beroepsvereniging VMBN heeft daarom een lijst samengesteld van opleidingen die voldoen aan bepaalde kwaliteitsstandaarden (die gecontroleerd worden). Deze kun je vinden op hun website (www.vmbn.nl/criteria-categorie-1). Erkende langere opleidingen tot Mindfulness (MBSR) trainer zijn bijvoorbeeld van het Instituut voor Mindfulness en de post-HBO opleiding aan de Hogeschool Utrecht (1,5 jaar).

Veiligheid in de groep, trainers-ervaring
Naast een prettig contact hebben met de trainer, is het je prettig voelen in de trainingsgroep ook van belang. Een ervaren trainer is in staat om een veilig klimaat te scheppen in een groep. Training geven is wezenlijk anders dan 1-op-1 werken met mensen.  Je kunt dus informeren welke ervaring met groepen de trainer heeft, op welke manier hij of zij met een groep werkt, hoeveel mindfulness trainingen de trainer bijvoorbeeld per jaar geeft en wat de andere werkzaamheden daarnaast zijn.
Over welke groepsgrootte geschikt is, zijn verschillende meningen. Je kunt hier naar informeren en je afvragen wat jij zelf prettig vindt.

Beroepsvereniging
Er zijn in Nederland twee beroepsverenigingen die zorgdragen voor de kwaliteitsbewaking en deskundigheidsbevordering van de aangesloten Mindfulness trainers. De Vereniging Voor Mindfulness (verenigingvoormindfulness.nl) is op dit moment vooral gericht op het delen van kennis en ervaring. De Vereniging Mindfulness Based Trainers in Nederland en Vlaanderen (VMBN.nl) stelt strenge kwaliteitseisen en voorwaarden voor lidmaatschap. Het platform voor professionele mindfulness trainers www.aandachttraining.info stelt vergelijkbare eisen. De VMBN en dit platform hebben beiden op hun website een handig overzicht van erkende trainers en trainingen per regio.

Zorgvuldige intake
Bij de officiële MBSR-trainingen vindt van tevoren een intake plaats. Soms alleen telefonisch, maar vaak ook face-to-face. Dit is dus een mogelijkheid om van tevoren een indruk te krijgen en door te vragen over de achtergrond van de trainer. Het kan ook prettig zijn om te weten of je de trainer tussendoor en achteraf individueel kunt benaderen als je een vraag hebt of ergens tegenaan loopt.

Omdat veel mensen die aan een Mindfulness training beginnen last hebben van aan stress gerelateerde klachten, is het voor een trainer relevant om te weten wat er bij elke deelnemer speelt. In een zorgvuldige intake wordt daarom ook je achtergrond besproken. En er wordt nagegaan of er redenen zijn waarom het niet verstandig (of nuttig) is om nu de training te volgen. Bij de officiële trainersopleidingen wordt aandacht besteed aan deze zogeheten ‘contra-indicaties’. Vanzelfsprekend geeft een face-to-face intake voor beiden meer mogelijkheid voor zorgvuldigheid.

Beoefening door de trainer
Mindfulness trainingen geven is niet iets dat je er ‘even’ bij gaat doen. Het is geen trucje dat je na kunt doen of uit een boek kunt halen. De Mindfulness beoefening van de trainer zelf is daarom een belangrijke factor, naast de eerder genoemde opleiding. Zelf Mindfulness geïntegreerd hebben in het leven, is een belangrijk fundament voor een trainer om passende begeleiding te kunnen bieden.