Vergoeding van een mindfulness training bij Burnout klachten[av_one_fourth first min_height=’av-equal-height-column’ vertical_alignment=’av-align-top’ space=’no_margin’ custom_margin=’aviaTBcustom_margin’ margin=’-90px,0px’ padding=’30px’ padding_sync=’true’ border=’30’ border_color=’#f4f4f4′ radius=’0px’ radius_sync=’true’ background_color=’#f4f4f4′ src=” attachment=” attachment_size=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=”]


Al meer dan 5 jaar verzorgen wij professionele mindfulness trainingen voor particulieren en bedrijven!

Onze mindfulness trainers zijn ervaren trainers, zijn post-hbo afgestudeerd als mindfulness trainer en erkend in de hoogste categorie door beroepsvereniging VMBN.

Onze werkwijze is praktisch, nuchter en evidence-based.

[/av_one_fourth][av_three_fourth min_height=’av-equal-height-column’ vertical_alignment=’av-align-top’ space=’no_margin’ custom_margin=’aviaTBcustom_margin’ margin=’-90px,0px’ padding=’30px’ padding_sync=’true’ border=’30’ border_color=’#ffffff’ radius=’0px’ radius_sync=’true’ background_color=’#ffffff’ src=” attachment=” attachment_size=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=”]


Sinds 1 januari 2015 hebben de verzekeraars Univé, VGZ, UMCZ, IZA Gezond Samen en IZA Overig in het aanvullende pakket een vergoeding van maximaal € 350,- per jaar voor (MBSR) mindfulness trainingen opgenomen. Deze vergoeding kan je aanvragen als je burnout klachten hebt voor een training mindfulness bij een trainer die is aangesloten bij de beroepsvereniging VMBN.

Dit document dient ter informatie voor jou en eventueel voor je huisarts of bedrijfsarts. Wil je het document meenemen naar je huisarts of bedrijfsarts? Hier is de pdf-versie:
De mogelijkheden voor vergoeding bij burnoutklachten.

Een burnout is natuurlijk erg vervelend, kost relatief veel tijd om van te herstellen en brengt voor je werkgever hoge kosten met zich mee. Omdat de verzekeraars vergoeden bij de indicatie ‘burnout klachten’ in plaats van de indicatie ‘burnout’, kunnen zowel mensen die een burn-out hebben als mensen die stressklachten hebben die zich kunnen ontwikkelen tot burnout hier gebruik van maken. De verzekeraars geven dus ruimte om preventief en curatief met mindfulness aan de slag te gaan.

Wanneer spreekt men van Burnout klachten?

Er kan soms verwarring ontstaan, omdat er veel verschillende beschrijvingen en definities van overspannenheid en burnout in omloop zijn. Om helderheid te geven zijn voor artsen en andere zorgverleners richtlijnen ontwikkeld waarin beide definities beschreven zijn. Over het algemeen neemt een arts deze richtlijnen als uitgangspunt. Onderstaand is het relevante stuk uit deze richtlijn te vinden.

In het kort staat in de richtlijn:

 • Men spreekt van een burnout, wanneer overspannenheidsklachten langer dan een half jaar aanwezig zijn en er sprake is van vermoeidheid en uitputting.
 • Het hebben van burnout klachten betekent niet altijd dat je een volledige burnout hebt. Burnout klachten zijn ook de stressklachten die er al zijn die zich verder kunnen ontwikkelen tot een burnout. De verzekeraar geeft dus ruimte aan de arts om meer preventief te werk te gaan om een volledige burnout te voorkomen (en zo natuurlijk ook zorgkosten te verminderen).
 • Of er daadwerkelijk sprake is van burnout klachten en of een mindfulness training een goede bijdrage kan leveren aan het herstel, wordt door de huisarts of bedrijfsarts beoordeeld.

Wat heb je nodig voor de vergoeding bij burnout?*

De huisarts of bedrijfsarts moet beoordelen of er sprake is van burnout klachten. Vervolgens is er een verwijsbrief nodig die later naar de verzekering gestuurd kan worden. Hierin dient vermeld te staan dat het gaat om burnout klachten.
Om voor vergoeding in aanmerking te komen, moet de mindfulness training gevolgd worden bij een trainer die aangesloten is bij de beroepsvereniging VMBN en die valt onder categorie 1.
Bij Trainingsbureau voor Mindfulness werken alleen mindfulness trainers die door de VMBN erkend zijn in categorie 1.
De factuur van de training wordt vervolgens samen met de verwijzing van de huisarts of bedrijfsarts naar de verzekering gestuurd.

*Informeer altijd zelf bij je eigen verzekering over vergoeding mindfulness training of deze informatie ook geldt voor jouw specifieke situatie!

Informatie huisarts

Informatie die de huisarts doorgaans geeft volgens de richtlijnen over burnout en overspannenheid is te vinden op www.thuisarts.nl.


Richtlijn overspanning en burnout voor eerstelijns professionals

Definitie overspanning
Er is sprake van overspanning als voldaan is aan alle vier onderstaande criteria.

1. Ten minste drie van de volgende klachten zijn aanwezig:

 • concentratieproblemen en/of vergeetachtigheid.
 • gestoorde of onrustige slaap
 • piekeren
 • niet tegen drukte/herrie kunnen
 • emotionele labiliteit
 • zich gejaagd voelen
 • prikkelbaarheid
 • moeheid

2. Gevoelens van controleverlies en/of machteloosheid treden op als reactie op het niet meer kunnen hanteren van stressoren in het dagelijks functioneren. De stresshantering schiet tekort; de persoon kan het niet meer aan en heeft het gevoel de grip te verliezen.

3. Er bestaan significante beperkingen in het beroepsmatig en/of sociaal functioneren.

4. De distress, controleverlies en disfunctioneren zijn niet uitsluitend het directe gevolg van een psychiatrische stoornis.

Definitie Burnout
Er is sprake van burnout als voldaan is aan alle drie onderstaande criteria:

 1. Er is sprake van overspanning.
 2. De klachten zijn meer dan 6 maanden geleden begonnen.
 3. Gevoelens van moeheid en uitputting staan sterk op de voorgrond.

Bron: Richtlijn overspanning en burnout voor eerstelijns professionals


Polisvoorwaarden VGZ over vergoeding mindfulness training bij burnout (ter illustratie)

PSYCHOLOGISCHE ZORG

Artikel 41. Vergoeding mindfulness bij burnout klachten

Omschrijving:
een tegemoetkoming in de kosten van een 8 weekse training Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT) of Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) voor verzekerden van 18 jaar en ouder.

Wie mag de zorg verlenen:
mindfulnesstrainer aangesloten bij de beroepsvereniging VMBN (Vereniging Mindfulness Based Nederland) en vallend onder categorie 1. U kunt deze trainers vinden op de website van deze vereniging (www.vmbn.nl).

Vergoeding:
-VGZ Aanvullend Goed maximaal € 350 per kalenderjaar
-VGZ Aanvullend Beter maximaal € 350 per kalenderjaar
-VGZ Aanvullend Best maximaal € 350 per kalenderjaar

Indicatie:
burnout klachten.

Verwijsbrief nodig van:
Huisarts, bedrijfsarts

Bron: VGZ over vergoeding mindfulness training bij burn out


Informeer altijd bij je eigen verzekering of de vergoeding voor de mindfulness training bij burnout ook in jouw situatie geldt! Als je bij aanmelding aangeeft dat je verzekering gaat vergoeden, dan kunnen wij zo goed mogelijk proberen aan te sluiten bij de eisen die je verzekeraar aan de factuur stelt (Deze eisen aan de factuur kunnen verschillen per verzekering).

[/av_three_fourth]